Od kilku godzin w sieci można znaleźć nową wersję kernela stabilnej serii 2.2.x, noszącą numer 2.2.22. Główne zmiany to drobne poprawki zbackportowane z wersji 2.4 – błędy wyszły podczas przeglądania aktualnie rozwijanej wersji jądra. Zaleca się jego instalację wszystkim korzystającym z 2.2.xx, a mającym użytkowników niezupełnie godnych zaufania. Źródła można ściągnąć tradycyjnie – z kernel.org.

 2.2.22 o    Fix HDLC bugs causing kernel printk warns    (Pavel)  2.2.22-rc3 o    3ware IDE raid small update           (Adam Radford) o    Fix incorrect comments             (Solar Designer) o    Sanity check in isdn              (Solar Designer) o    Type fixes for usb               (Solar Designer) o    Vmalloc corner case fix             (Dave Miller)  2.2.22-rc2 o    Fix isofs over loopback problems        (Balazs Takacs) o    Backport 2.4 shutdown/reset SIGIO from 2.4   (Julian Anastasov) o    Fix error reporting in OOM cases        (Julian Anastasov) o    List a 2.2 maintainer in MAINTAINERS      (Keith Owens) o    Set atime on AF_UNIX sockets          (Solar Designer) o    Restore SPARC MD boot configuration       (Tomas Szepe) o    Multiple further sign/overflow fixes      (Solar Designer) o    Fix ov511 'vfree in interrupt'         (Mark McClelland)  2.2.22-rc1 o    Backport 2.4 neighbour sending fix       (Chris Friesen) o    Fix a sign handling slackness in apm      (Silvio Cesare) o    Fix a sign handling error in rio500       (Silvio Cesare) o    Indent depca ready for cleanups         (me) o    Update VIA C3 recognition            (Diego Rodriguez) o    Fix a sysctl handling bug            (MIYOSHI Kazuto) o    Fix a netlink error handling bug in ipfw    (Alexander Atanasov) o    3ware IDE RAID update              (Adam Radford) o    Note ioctl clash on 0x5402           (Pavel Machek) o    Typo fix                    (Dan Aloni) o    Update Riley's contact info           (Riley Williams) o    Alpha ptrace fixes               (Solar Designer) o    Multiple security fix backports         (Solar Designer)   Linux 2.2.22 Release Notes --------------------------  Linux 2.2.22 is primarily an errata release backporting fixes for multiple small kernel errors found during auditing of the 2.4 code. 2.2 based users who have untrusted local users should update to this kernel.  In addition the kernel fixes some bugs in the HDLC layer and adds support for the newest 3ware IDE RAID cards.  Feature Updates -    Support for newest 3ware IDE RAID -    Set accessed time on AF_UNIX sockets  Kernel Bug Fixes -    Fix isofs over loopback in 2.2 -    Send SIGIO on socket shutdown -    Correct out of memory socket error reporting -    Fix handling of buffer internal pointers in HDLC -    Correct order of neighbour sending  -    Identify VIA C3 processors properly -    Fix netlink/ipfw error handling path -    Fix Alpha ptrace  Security Fixes -    Multiple numbers of potential sign handling, maths overflow and     casting errors were fixed. Some of them are theoretically locally     exploitable. No remote holes were found. 

Archiwalny news dodany przez użytkownika: honey.
Kliknij tutaj by zobaczyć archiwalne komentarze.

Oznaczone jako → 
Share →