W tym tygodniu liczba pakietów PEAR sięgnęła liczby 85, Richard Stallman dowiaduje się, że najnowsza wersja licencji PHP jest o wiele bardziej przyjazna dla FSF i pomaga sugerując licencje dla PEAR. PEAR rośnie w siłę dzięki czemu PHP oferuje teraz bezkonkurencyjną bibliotekę kodu o wysokiej jakości. Kolejny pracowity tydzień przynosi stabilny przypływ nowych edycji, 2 stabilne, 2 bety, 1 alpha i 1 rozwojową. Więcej dyskusji o standardach i potrzebie wskazówek co do nazewnictwa metod. APD skupia się na profilowaniu a MDB pojawia się w trzeciej edycji kandydackiej. Do tego strumyk nowych pakietów – 5 propozycji w tym tygodniu.

autor: Alan Knowles alan_k@php.net (tłumaczenie: Robert Janeczek rashid@php.net)


Nowe wydania

Stabilne

  • XML_Transformer – prosty sposób przekształcania tagów XML w kod PHP lub tekst (idea podobna do XSLT)
  • Crypt Xtea – kodowanie asymetryczne ciągów binarnych przy użyciu prostego algorytmu szyfrującego

Beta

  • Console Table – do wyświetlania danych w tabelach w trybie tekstowym
  • HTML_Template_IT – pakiet będący połączeniem HTML_Template_ITX, który udostępnia silnik template’ów zgodny z PHPLib (ITX) i wersję o prostszym API (IT)
  • HTML_Template_Flexy – wzorce dla kodu PHP, silnik template’ów oparty na SmartTemplate, podobny do Smarty, ale lekki i szybki.
  • DB_DataObject – pakiet do tworzenia SQL i modelowania danych
  • bcompiler – rozszerzenie PHP zawierające kompilator i dekompilator kodu bajtowego dla klas

Alpha

  • imagick – rozszerzenie PHP do manipulacji obrazkami przy użyciu biblioteki imagick – obsługuje wiele formatów.

Rozwojowe

  • MDB Trzecie wydanie kandydackie PEAR MDB, połączenia Metabase i warstwy abstrakcji baz danych PEAR.

Skrót z PEAR-DEV

Wspólne nazewnictwo metod

Po wydaniu HTML_Template_IT, Marcus Wolff wyszedł z pomysłem rozpoczęcia dokumentowania i tworzenia wskazówek co do tworzenia standardowych metod wewnątrz PEAR. Metody takie getHTML(), toString() są przykładami takich metod. Oczywiście trzeba będzie doprowadzić do kompromisu miedzy łamaniem wstecznej kompatybilności istniejących klas a ulepszaniem API PEAR dla dobra użytkowników.

APD skupia się na profilowaniu

George Schlossnagle nadal rozwija APD, zaawansowany debugger PHP, a w międzyczasie toczy dyskusje na temat skupienia prac na profilowaniu i usuwaniu wcześniejszego kodu do śledzenia wywołań, który faktycznie nie był bardzo użyteczny w porównaniu do nowego kodu optymalizującego. Nowy kod jest dostępny w gałęzi 'execute_wrapper’.

MDB ukazuje się w trzecim wydaniu kandydackim

Lukas Smith ogłosił kolejne wydanie kandydackie MDB – połączenia Metabase i warstwy abstrakcji baz danych PEAR – w którym skupił się na parserze schematów XML oraz poprawkach związanych z nowym pakietem MDB_Frontend. Żywa dyskusja poprzedziła to wydanie – skupiono się w niej na problemach związanych z tworzeniem większej ilości sterowników. Jeśli chcesz pomóc napisać sterowniki MDB dla Oracle, MSSQL lub innych, to prosimy o kontakt z Lukasem na liscie mailowej.

Bugi i poprawki

Dzięki za znajdywanie błędów i pare poprawek otrzymują: Jan Wagner, Mike McCallister, Wolfram Kriesing, Brent Cook


Nowe i proponowane pakiety

Console_Table – do wyświetlania tabularycznego na terminalach

Richard Heyes zaproponował nowy pakiet do wyświetlania informacji w formie tabel na terminalu i zamierza kontynuować pracę nad dodaniem kolorowego podświetlania w bash.

Text_Password – do tworzenie wymawialnych haseł

Martin Jansen zaproponował nowy pakiet do generowania wymawialnych haseł. Po krótkiej dyskusji zgodzono się, że bardziej ogólna klasa Text_Password, która będzie zawierać takie własności i prawdopodobnie generator niewymawialnych haseł będzie bardzo przydatna.

MDB_Frontend – interfejs do MDB przypominający phpMyAdmin

Christian Dickmann zaproponował nowy pakiet MDB_Frontend, zaprojektowany do udostępnienia interfejsu webowego (podobnego do phpMyAdmin) dla baz danych korzystających z możliwości nowej warstwy abstrakcji MDB. Propozycja została ciepło przyjęta.

Net_Ident – do pobierania danych ident z gniazda

Ondrej Jombik zaproponował klasę Net_Ident, opartą na pracy Gavin’a Brown

Crypt_Xtea – malutkie narzędzie szyfrujące

Jeroen Derks dołączył nową klasę Crypt_Xtea, która umożliwia szyfrowanie asymetryczne ciągów binarnych przy użyciu prostego algorytmu szyfrującego (o nazwie Xtea)


Rozwój

Ruch w CVS w tym tygodniu odbywał się w następujących pakietach: Auth, Cache, Cache_Lite, DB_DataObject, DBA, HTML_QuickForm, HTML_Template_IT, Image_Transform, Mail, MDB, MDB_Frontend, Net_Curl, Net_URL, PEAR_Frontend_Web, PECL::apd, PECL::bcompiler, PECL::imagick, PECL::mailparse, Perm_LiveUser, SOAP_Interop, Text_Password, XML_Transformer

Nowa i uaktualniona dokumentacja

Zmiany i dodatki w HTML_Template_IT i HTML_Template_ITX powinny się pojawić w tym tygodniu.
Odwiedź stronę PWN
PHP PEAR Weekly News is copyrighted © 2001, 2002 The PHP Group
All rights reserved.
Archiwalny news dodany przez użytkownika: rashid.
Kliknij tutaj by zobaczyć archiwalne komentarze.

Oznaczone jako → 
Share →