Sergiusz Pawłowicz wreszcie doczekał się ostatecznej (?) odpowiedzi na swoje pytania. Poniżej list wysłany wczoraj przez niego na listę RWO.

 Po kilku tygodniach otrzymałem odpowiedź od p.o. zastępcy dyrektora  Departamentu  Instytuji Finansowych,  Usług  i Rolnictwa UOKiK, składające się z dwóch stron:  - pierwszej, informującej mnie, że ZUS nie jest objęty ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, - drugiej, będącej pismem UOKiK do podsekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki społecznej, w której wiceprezes UOKiK apeluje do ministra o ponowne przyjrzenie się sprawie Płatnika pod kątem obsługi wielu systemów operacyjnych.  Zatem okazuje się, że jesteśmy zdani na łaskę rządu - wyjęcie tak wielkiej instytucji jak ZUS spod ustawowego dbania o demonopolizację rynku, pozwala na dowolne manipulacje. Jeśli ZUS powie nam jutro, że mamy dostarczać dokumenty wyłącznie Pocztą Polską, nic nam do tego, jeśli nakaże, że pieczątki trzeba robić w firmie Iksiński SA, również będziemy musieli to zrobić.   Skany pism są pod http://ibiblio.org/ser/SP-versus-RP/zus/ (u dołu strony) 

Archiwalny news dodany przez użytkownika: mmazur.
Kliknij tutaj by zobaczyć archiwalne komentarze.

Share →