Bior±c pod uwagę, że trwają wakacje, w PEAR działo się bardzo wiele w tym tygodniu – 10 wydań stabilnych, 4 bety i dyskusje o PEAR w Gentoo, nowych kategoriach, nowej dokumentacji i ikonce powered by PEAR.

Zanim zacznę chciałbym wszystkich powitać i zaprosić do cotygodniowego zapoznawania się z nowinkami o PEAR – obiektowej bibliotece dla PHP, tworzonej na wzór perlowego CPANA. Jestem odpowiedzialny za tłumaczenie tych news`ów na polski i zostałem poproszony o umieszczanie tych tłumaczeń na 7thGuard, co niniejszym zaczynam czynić. PWN są oryginalnie dostępne tutaj.

by Alan Knowles alan_k@php.net (tłumaczenie: Robert Janeczek rashid@php.net)


Nowe wydania

Log – narzędzia do logowania do plików, logów systemowych, SQL i innych, HTML_Table do tworzenia tabel HTML, HTML_TreeMenu do tworzenia drzew HTML do nawigacji, Net_POP3 do dostępu do skrzynek POP3, Net_Sieve do komunikacji z serwerami timsieve, Net_URL do parsowania URL`i, Pager do tworzenia stron dzielonych, Mail_Mime do manipulacji wiadomościami Mime, HTTP_Request do wysyłania i pobierania danych z serwerów web, File_SearchReplace do znajdywania i zastępowania danych w plikach, Mail do wysyłania emaili.

Beta

bcompiler – kompilator do kodu bajtowego (obecnie tylko dla klas), PEAR_Frontend_Gtk – interfejs graficzny dla instalatora PEAR (uruchamiane opcj± pear -G, wymaga PHP-Gtk), HTML_Javascript – narzędzia do pracy z JavaScriptem PHPDoc – odpowiedź PHP na javadoc,


Skrót z PEAR-DEV

PEAR i Gentoo

Gentoo dodało kilka pakietów PEAR do swojego drzewa (ich systemu do instalacji pakietów). Listę dostępnych pakietów można przeczytać tu: Gentoo dev-php.

Nowe kategorie PHP, Template

Po wprowadzeniu klasy bcompiler zasugerowano, że nowa kategoria PHP byłaby użyteczna i mogłaby zawierać pakiety takie jak PHPDoc, PHPUnit i bcompiler, jako że są to pakiety i moduły, które mają do czynienia z parsowaniem PHP, kompitowaniem itp. Pomysł został zaakceptowany. Inna propozycja to kategoria Template dla pakietów takich jak HTML_Template_IT, Template_Flexy, Template_Smart – wynikła dyskusja, jako że klasy do obróbki template`ów (które obecnie umieszczone są pod HTML) mogą być używane z innymi typami plików (np. XML, Enail, RTF itp.). Obecnie głosowanie stanęło na 2-3 za i 1 przeciw.

Weekly news i HTML

Większość tłumaczy poinformowała, że obecny wygenerowany przez Mozillę HTML na potrzeby weekly news jest dosyć trudny do tłumaczenia w Vi/Emacsie itp. (nieco bałaganiarski). Alan zgodził się nieco upiększyć HTML przed wysyłaniem. Dodano nowe tłumaczenia:  Antônio Carlos VenâncioJúnio (brazylijska odmiana portugalskiego) i Robert Janeczek (polski). Weekly news powinno używać rozszerzenia gettext (nagłówki), jednakże ciągle czekamy na potwierdzenie od webmastera, że jest to możliwe.

Smarty i PEAR

Podjęto decyzję, że za jakiś czas Smarty będzie dostępny jako pakiet PEAR, (nawet mimo niespełniania standardów PEAR), i tylko małe zmiany będą wprowadzone, żeby zapewnić sprawną współpracę z instalatorem PEAR.

Zmiany w PEAR

Stig kontynuuje prace nad przenoszeniem niepodstawowych części PEAR z dystrybucji PHP, (która będzie zawierać tylko tyle, żeby pobrać menagera pakietów PEAR gotowego do działania). Net_SMTP, Net_Curl, Mail są teraz w głównej części katalogu PEAR w cvs. (tylko pliki pakietów będą dystrybuowane razem z PHP-4.3, ze względu na nadchodzące testy).

Zmienianie aktywnej bazy danych w DB i MDB oraz ODBC cursors

Pojawiło się pytanie jak zmieniać bazę danych przy użyciu warstwy dostępu do bazy z PEAR, po krótkiej dyskusji obecną sugestią jest:

$db->disconnect();  $db = DB::connect($new_dsn);

To jest zalecany sposób, bo nie wszystkie bazy danych (na poziomie PHP) wspomagają zmianę bazy danych, mimo tego jeśli ktoś chce zaimplemetować rozwiązanie tego problemu bez rozłączania (dla baz, które to wspierają) i z rozłączaniem (dla pozostałych), to jest proszony o nadsyłanie patch`y. Lukas stwierdził, że MDB prawdopodobnie będzie obsługiwać to prawidłowo.
Pozostając w temacie baz danych, Tomas poinformował, że doda obsługę kursorów ODBC przy formatowaniu dsn, np.:

odbc://user:pass@ds?cursor_type=SQL_CUR_USE_ODBC

Przewodnik programisty i PEARdoc2

Martin Jansen dodał nowy przewodnik programisty do dokumentacji PEAR, żeby pomóc odpowiedzieć na pytania tych programistów, którzy często nie wiedzą jak napisać plik opisowy pakietu, czy dlaczego powstał standard kodowania…W międzyczasie Alexander skończył przegląd dokumentacji, przerobił ją na bardziej modularną i łatwiejszą do rozbudowywania – spodziewajcie się zupełnie nowej dokumentacji już niedługo w sieci.

DB_Pager zwracający stałe wyniki

Richard Wall przysłał patcha, żeby DB_Pager::getData() mogł zwracać stałą liczbę, jako że obecnie praktykowana metoda rodem z Google jest nieco dziwna dla niektórych osób. Zgodzono się udostępnić wersję przyjazną dla programistów jako dodatek do aktualnej domyślnej metody.

Bezpieczeństwo i Config_DB  

Bertand Mansion poinformował, że kontener Config_DB z pakietu Config drukował DSN (nazwę użytkownika, hasło itp.) w przypadku niektórych błędów, co nie jest pożądanym efektem i wskazujemy, że programiści powinni być ostrożni w przypadku drukowania komunikatów o błędach z hasłami wewnątrz nich.

Przekazywanie przez referencję

Dla osób nie śledzących PHP-DEV, dwa interesujące artykuły zostały przywołane w sprawie wydajności przekazywania przez referencję – w przeciwieństwie do C, PHP jest wolniejszy kiedy przekazujemy (stringi i integery) przez referencję, więc bądźcie ostrożni przy korzystaniu z tej możliwości w pakietach, które wymagają dobrej wydajności. Odnośniki: [http://www.zend.com/zend/art/ref-count.php] i [http://phplens.com/lens/php-book/optimizing-debugging-php.php]

Open office i Abiword a zapisywanie w docbook

Wspomniano, że Open office rozważa dodanie obsługi edycji docbook`ów a abiword może eksportować do docbook`a, jednakże żadne z tych rozwiązań nie jest w pełni działające i obecnie najlepszym wyborem jest wciąż emacs, vim albo inny edytor tekstowy text editor oraz XMetal dla użytkowników Windows. Sugerowana lektura dla autorów to phpdoc how-to dostępne tu:http://cvs.php.net/co.php/phpdoc/howto/howto.html.tar.gz

Zrzuty PEAR

Spytano, czy jest możliwe dodanie opcji dokonania zrzutu wszystkich pakietów PEAR. Jakkolwiek społeczność PEAR nie widzi sensu w takich działaniach (ze względu na rozmiary, do jakich PEAR prawdopodobnie dojdzie), to jednak jeśli ktoś chce takie coś zrobić, to proszę bardzo. W wyniku tej dyskusji zaplanowano dodanie

pear upgrade-all 

co powinno auaktualniać wszytkie zainstalowane pakiety do najnowszych wersji.

Powered by PEAR

powered by pear Colin Viebrock stworzył nową ikonkę powered by PEAR do użytku na stronach pracujących w oparciu o PEAR, możecie ściągnąć ją stąd: http://pear.php.net/gifs/pear-power.gif

Bugi i poprawki

Dzięki za znajdywanie błędów i pare poprawek otrzymują Paweł Gołaszewski, Matt Allen, James E. Flemer, Tal Peer and Dave Clark


Propozycje pakietów:

Cache_Lite – cache`owanie z prędkością Speed’ego Gonzales’a.

Marty Fabien zaproponował nową wersję klasy Caches, której celem będzie maksymalna wydajność (w jednej klasie), bezpieczeństwo NFS i cache’owanie blokowe. Po długiej dyskusji nad nazewnictwem (padły sugestie takie jak: Cache_Fast, Cache_Simple, Cache_HighTraffic, Cache_RoadRunner, Cache_SpeedyGonzales and Cache_BeepBeep), ustalono Cache_Lite jako nazwę. Wspomniano, że akceleratory takie jak Zendowy, PHPAcelerator i APC też wprowadziłyby znaczącą różnicę jeśli chodzi o prędkość/wydajność.


Rozwój

Ruch w CVS w tym tygodniu odbywał się w następujących pakietach: MDB, dokumentacja i FAQ, PECL::soap, DB, HTML_Table,XML_CSSML,PHPDoc,Mail, HTML_Javascript, Auth_HTTP, PECL::bcompiler, HTML_QuickForm, Config, Log,Auth, PEAR_FrontEnd_Gtk, XML_RPC, Net_NNTP.

Odwiedź stronę PWN
PHP PEAR Weekly News is copyrighted © 2001, 2002 The PHP Group
All rights reserved.
Archiwalny news dodany przez użytkownika: rashid.
Kliknij tutaj by zobaczyć archiwalne komentarze.

Oznaczone jako → 
Share →