Po raz pierwszy usłyszałem o Rubym na Advogato, gdzie opisywał go jego twórca. Wiele reakcji nie było zbyt przychylnych: „Co, kolejny język? A nie lepiej – zamiast marnować siły – pomóc dodawać nowe możliwości do istniejacych języków?”. Yukihiro Matsumoto uważa, że nie.

Wygląda na to, że Japończycy – gdzie podobno Ruby jest bardzo popularny (O’Reilly wydało nawet książkę „Programming Ruby” po japońsku) – bardzo upodobali sobie „czystą” obiektowość, będącą jedna z podstawowych cech Ruby’ego.
Jak to wygląda w praktyce? Otóż wszystkie dane w Rubym są traktowane jako instancje tej samej klasy, bez różnicy, dzięki czemu wsystkie maja wspólne metody i własności. Weźmy prosty przykład:

  a=1  puts a.type  a=11111111111111111111111111111111111  puts a.type  a="a"  puts a.type 

W rezultacie otrzymamy:

 Fixnum Bignum String 

Dodatkowo, jak widzimy, Ruby przezroczyście konwertuje liczby w zależności od wielkości. Inna „elegancką” cechą tego języka jest oznaczanie zakresu zmiennych przy pomocy prefiksów $ i @, zaś stałe są pisane kapitalikami.
Ogólnie rzecz biorąc składnia jest bardzo intuicyjna i przejrzysta. Wynik działania każdego z poniższych fragmentów kodu będzie taki sam:

 a)  owoce=["jabłko","gruszka","pietruszka","czereśnia"]  puts owoce  b)  owoce=["jabłko","gruszka","pietruszka","czereśnia"]  for i in 1 .. owoce.length      puts owoce[i-1]    end c)  owoce=["jabłko","gruszka","pietruszka","czereśnia"]  i = 0  while i < owoce.length      puts owoce[i]    end  d)  ["jabłko","gruszka","pietruszka","czereśnia"].each do |i|    puts i  end 

Jak widać, brak tu perlowego zamieszania z @,$... ;)
Na uwagę zasługuje zwłaszcza ostatni fragment. Ponieważ Ruby moze dokonywać ewaluacji całego bloku, można go zapisać jeszcze inaczej:

 ["jabłko","gruszka","pietruszka","czereśnia"].each  {|i| puts i} 

Równie intuicyjne są słowniki:

  telefony = { "marek" => 2211, "wojtek" => 4309 }  puts telefony["marek"] 

Cóż jednak można zrobić z samym językiem, jeśli brak odpowiednich bibliotek? Zobaczmy, jak sprawuje się Ruby we współpracy z Postgresem. Prosty kod przerobiony z z przykładu dostarczanego wraz z modułem do Postgresa dla Ruby'ego:

   #! /usr/bin/env ruby   require 'postgres'   conn = PGconn.connect(nil, nil, nil, nil, "postgres")  res = conn.exec("BEGIN")  res.clear  res = conn.exec("DECLARE chlopaki CURSOR FOR select * from test1")  res.clear   res = conn.exec("FETCH ALL in chlopaki")  if (res.status != PGresult::TUPLES_OK)   raise PGerror,"FETCH ALL command didn't return tuples properlyn"  end   for fld in res.fields   printf("%-15s",fld)  end  printf("nn")   res.result.each do |tupl|     tupl.each do |fld|      printf("%-15s",fld)     end     printf("n")    end  res = conn.exec("CLOSE chlopaki")  res = conn.exec("END")  res.clear  conn.close 

...zadziała bez problemu:

  [postgresu1@darkstar sample]$ ruby xm.rb  name      age   Joachim    9  Alcest     10 

Na koniec niespodzianka: Pod adresem http://easter.kuee.kyoto-u.ac.jp/~hiwada/ruby/ można znaleźć eksperymentalny kompilatori i JIT(x86) dla Ruby'ego.
Archiwalny news dodany przez użytkownika: arturs.
Kliknij tutaj by zobaczyć archiwalne komentarze.

Oznaczone jako → 
Share →