Dziś – phpGroupWare częścią DotGNU, nowe GNU Common C++, obsługa niepełnosprawnych… Całość – jak zwykle – dostępna również w postaci pliku tekstowego. Zapraszamy do lektury…

 Ten tydzień w DotGNU - nr 6 (24 listopada 2001) =============================================== Zajrzyj na http://www.dotgnu.org po dodatkowe ogólne informacje.  1. phpGroupWare staje się częścią DotGNU 2. Wydano aplikację testującą prędkość PNetMark dla Portable.NET 3. Wydano wersję 1.9.1 GNU Common C++ 4. Oświadczenia o Wpływie Niepełnosprawnych (Disability Impact Statements)   phpGroupWare staje się częścią DotGNU ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Dan Kuykendall, prowadzący i opiekujący się projektem phpGroupWare poinfor- mował, że projekt ten "chętnie stanie się częścią DotGNU". Jest to robiący wrażenie projekt, posiadający zaimplementowane zbiory serwisów web w stylu GroupWare, które możemy użyć w połączeniu z DotGNU, gdy tylko pokaże się plugin PHP3 dla SEE. Różne komponenty aplikacji GroupWare można używać jako komponenty serwisów web poprzez XML-RPC. To czyni phpGroupWare bardzo dobrym punktem startowym do używania jego niektórych komponentów w innych aplika- cjach serwisów web, jak na przykład następna generacja środowiska developer- skiego Savannah.  http://phpgroupware.org/   Wydano aplikację testującą prędkość PNetMark dla Portable.NET ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Rhys Weatherley wydał pierwszą wersję aplikacji testującej prędkość DotGNU Portable.NET o nazwie PNetMark. W tej chwili jest port do C# niektórych części CaffeineMark pokazujący jak dobra (lub zła) jest w tej platforma Portable.NET. PNetMark dostępny jest z http://www.southern-storm.com.au/download/pnetmark-0.0.1.tar.gz By to uruchomić, będziesz potrzebował najnowszej wersji CVS Portable.NET. Wersję CVS możesz pobrać z savannah.gnu.org. Większość funkcjonalności rdzenia silnika jest w tym miejscu, można napisać teraz prawdziwe aplikacje konsolowe.  Wydano wersję 1.9.1 GNU Common C++ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Nowa wersja GNU Common C++ wydana została przez Davida Sugar, opiekuna pakietu, który również jest przewodniczącym Komitetu Sterującego DotGNU. Jest to wersja poprawiająca błędy dla wersji pośredniej do 1.9.0, która wprowadza wiele właściwości potrzebnych w GNU Common C++ a potrzeby spot- kają się w DotGNU SEE.  http://www.gnu.org/software/commonc++/commonc++.html   Oświadczenia o Wpływie Niepełnosprawnych (Disability Impact Statements) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Podjęto decyzję, że DotGNU będzie kłaść nacisk na obsługę potrzeb użytkow- ników niepełnosprawnych. Znaczy to, że wszystkie programy w DotGNU, które mają być używane przez tak zwanych "użytkowników końcowych" (nie tylko developerów) będą musiały mieć "Oświadczenie o Wpływie Niepełnosprawnych" jak na przykład następujący przykład dla SEE:   Bezpieczne Środowisko Wykonawcze DotGNU (SEE) jest częścią systemu  serwisów web, gdzie komponenty strony klienta serwisów web są wyko-  nywane; zawiera określone części programu, które implementują inter-  fejs użytkownika. Obsługa asystujących urządzeń przez użytkowników  niepełnosprawnych jest prowadzona przez wyspecjalizowane pluginy SEE.  Każdy z tych pluginów prowadzi API dla jednego asystującego urządzenia;  plugin może również być użyty bez takiego urządzenia w trybie symulacji,  co pozwala (pełnosprawnym) developerom oprogramowania na łatwe zapozna-  nie się z pierwszym wrażeniem doświadczanym przez użytkownika dla dowol-  nego programu dla niepełnosprawnych użytkowników.  Pozdrowienia, Norbert Prawa do "Ten tydzień w DotGNU" zastrzeżone (c) 2001 Norbert Bollow. Dosłowne kopiowanie i dystrybucja całości jedynie za zgodą wyrażoną w dowolnej formie, z zastrzeżeniem dostarczenia tej informacji.  

Archiwalny news dodany przez użytkownika: pbs.
Kliknij tutaj by zobaczyć archiwalne komentarze.

Oznaczone jako → 
Share →