Już za kilkanaście godzin zostaną wyłączone na krótki czas serwery ftp.kernel.org, filehub.kernel.org oraz www.kernel.org. Ich niedostępność będzie spowodowana przeprowadzką do ISC (Internet Software Consortium). Oprócz lokalizacji zmianie ulegną również adresy IP tych hostów. Pełną listę zmian zamieszczamy poniżej…

 From hpa@transmeta.com Tue Sep 18 09:34:33 2001 Date: Mon, 17 Sep 2001 16:05:13 -0700 From: H. Peter Anvin  To: hpa@transmeta.com Subject: kernel.org downtime and IP number change - Wed, Sep 19, 2001  Dear friends,  kernel.org will be moving to a new location at the Internet Software Consortium (ISC) this coming Wednesday, September 19. For the duration of the move, ftp/www.kernel.org, filehub.kernel.org and its associated services will be unavailable.  Mirror sites will continue to be available, of course, and http requests will be redirected to a web page which has the mirror sites listed.  The new IP addresses will be as follows:  204.152.189.113     ftp.kernel.org, www.kernel.org, ns2.kernel.org 204.152.189.114     filehub.kernel.org 204.152.189.115     www.linuxbase.org 204.152.189.116     www.li18nux.org 204.152.189.117     nic.os.org 204.152.189.118     www.linuxeda.com 204.152.189.119     www.lanana.org 204.152.189.120     www.freestandards.org    - To unsubscribe from this list: send the line "unsubscribe linux-kernel" in the body of a message to majordomo@vger.kernel.org More majordomo info at http://vger.kernel.org/majordomo-info.html Please read the FAQ at http://www.tux.org/lkml/  

Archiwalny news dodany przez użytkownika: honey.
Kliknij tutaj by zobaczyć archiwalne komentarze.

Oznaczone jako → 
Share →