Tygodnik Polityka opublikował artykuł Wojciecha Markiewicza, w którym opisano kulisy niedawnej dymisji ministra Tomasza Szyszko. Teoretycznie nie ma to nic wspólnego z tematyką 7thGuard-a, jednak prawda jest nieco inna…

Według autora, France Telecom oraz Kulczyk Holding dostali nieco więcej, niż 35% akcji TP SA, za które zapłacili. Tajny aneks do umowy przewiduje kilka niespodzianek. Poza obietnicą możliwości dokupienia 51% akcji Telekomunikacji, kupujący otrzymali zapewnienie ministra, że:

— cytat —

  • do końca 2003 r. ,,nie będzie stosował regulacji w zakresie opłat maksymalnych”. Oznacza to, że TP SA może niemal dowolnie ustalać ceny, czego mieliśmy ostatnio przykład. TP SA, mimo że ma jedne z najwyższych, jeśli nie najdroższe w świecie, taryfy, ogłosiła, że od 1 września po raz kolejny wzrosną ceny opłat lokalnych i abonamentów;
  • przyzna TP SA koncesję na usługi telefonii komórkowej trzeciej generacji — UMTS, co ,,nastąpi po dniu 1 stycznia 2001 r.”. Wówczas oznaczało to, że startując do przetargu wystarczy, by TP SA zaproponowała minimalną zawartą w warunkach przetargu cenę, by dostać koncesję;
  • ,,wydanie nowych koncesji na usługi telefonii komórkowej (tzw. standard GSM/DCS) może nastąpić po 1 stycznia 2002 r.”. Czyli do końca 2001 nie będzie dopuszczony żaden nowy operator. Zaś im mniej konkurentów na rynku, tym wyższe dochody tych, którzy na nim są. W tym należącego do TP SA i France Telecom Centertela, operatora sieci Idea; ,,pełna liberalizacja rynku międzynarodowych usług telefonicznych nastąpi od dnia 1 stycznia 2003 r.”. Do tego dnia TP SA będzie więc pełnym monopolistą w najbardziej intratnej łączności międzynarodowej;
  • ,,pełna liberalizacja rynku międzynarodowych usług telefonicznych nastąpi od dnia 1 stycznia 2003 r.”. Do tego dnia TP SA będzie więc pełnym monopolistą w najbardziej intratnej łączności międzynarodowej;
  • ,,pełna liberalizacja rynku międzystrefowych usług telekomunikacyjnych nastąpi od dnia 1 stycznia 2002 r.”.

— koniec cytatu —

Czyż nie brzmi to jak przekręt tysiąclecia?
Polecam lekturę całego tekstu, gdyż rozszerza on powyższe ciekawostki o całe tło, które jest niemniej ważne…
Archiwalny news dodany przez użytkownika: honey.
Kliknij tutaj by zobaczyć archiwalne komentarze.

Share →