Gorący dzień mimo jesieni. W związku z pracami nad zmianą “ustawy hazardowej” oraz toczącą się w mediach dyskusją o wolności internetu dwie ważne organizacje polskiej społeczności FLOSS opublikowały swoje stanowiska.

W związku z pracami nad zmianą “ustawy hazardowej” oraz toczącą się w mediach dyskusją o wolności internetu, Fundacja Wolnego i Otwartego Oprogramowania opublikowała swoje stanowisko w tej sprawie. Mając na uwadze wzajemne oddziaływanie wolności wymiany informacji oraz rozwoju Wolnego i Otwartego Oprogramowania – Fundacja uznała za stosowne przedstawienie własnego stanowiska w tej sprawie.
Treść oświadczenia FWiOO znajduje się pod tym adresem: http://www.fwioo.pl/fileadmin/dokumenty/dokumenty/stanowiska/stanowisko-w-sprawie-wolonosci-internetu.pdf
Chwilę później stanowisko swoje opublikowała Polska Grupa Użytkowników Linuxa (PLUG). Wystąpienie w podobnym tonie akcentuje inne aspekty związane z proponowanymi regulacjami. Wykazano brak konstytucyjności tworzonych przepisów i ich negatywny wpływ na społeczeństwo obywatelskie.
Treść oświadczenia PLUG znajduje się pod tym adresem: https://www.linux.org.pl/PLUG/zarzad/filtrowanie-internetu/
Szczególna uwaga poświęcana jest prawu ustawodawcy do ingerencji w działanie globalnej sieci oraz granicami tego prawa, przede wszystkim w kontekście prac dotyczących prowadzenia rejestru stron i usług internetowych, które byłyby blokowane ze względu na zawarte w nich treści (art 179a).
Archiwalny news dodany przez użytkownika: bobson.
Kliknij tutaj by zobaczyć archiwalne komentarze.

Share →