Polskie Ministerstwo Kultury przygotowuje stanowisko naszego kraju w odpowiedzi na propozycję KE rozszerzenia okresu ochronnego dla utworów objętych prawem autorskim do 95 lat.
Internet Society Polska w specjalnym stanowisku nawołuje do odrzucenia propozycji Komisji Europejskiej.

Streszczenie stanowiska:
Komisja Europejska w niezwykle pilnym trybie skierowała do konsultacji propozycję przedłużenia autorskich praw majątkowych (tzw. prawa producenckie) do nagrań dźwiękowych z obecnych 50 do 95 lat od chwili powstania fonogramu. Prawo to miałoby obowiązywać na terenie całej Unii Europejskiej, w tym Polski.
Tryb tych konsultacji jest skandaliczny: propozycja pojawia się w środku wakacji, z wyznaczonym niezwykle krótkim czasem na reakcję państw członkowskich.
Podobna propozycja była dyskutowana w Wielkiej Brytanii w roku 2006. Po miażdżącej krytyce i publikacji raportu Gowersa zamówionego przez brytyjskie ministerstwo skarbu (z rekomendacją nie przedłużania) projekt ten został odrzucony. Teraz ten projekt pojawia się na poziomie całej Unii Europejskiej.
Stowarzyszenie ISOC Polska wnikliwie przeanalizowało przedstawione (choć niekompletne) dokumenty. Z analizy ekonomicznej wynika, że głównym beneficjentem wydłużenia praw do nagrań dźwiękowych są wydawcy muzyczni. Zyski dla artystów wykonawców będą znikome. Poważne koszty poniosą natomiast konsumenci, nadawcy i instytucje zajmujące się upowszechnianiem kultury (przedłużenie praw w praktyce uniemożliwi udostępnianie historycznych plików multimedialnych w bibliotekach i archiwach internetowych). Największym problemem jest jednak wzrost kosztów operacyjnych (przede wszystkim prawnych) związanych z obsługą praw oraz zatamowanie tzw. wtórnego obiegu kultury, w którym stare dzieła są w twórczy sposób ponownie wykorzystywane do różnych, często niekomercyjnych, celów.
W związku z tym stowarzyszenie apeluje do rządu Rzeczypospolitej Polskiej o odrzucenie tego projektu.
Archiwalny news dodany przez użytkownika: honey.
Kliknij tutaj by zobaczyć archiwalne komentarze.

Oznaczone jako → 
Share →