95 tez ogłoszonych przez religijnego reformatora Marcina Lutra jest (przynajmniej ilościowo) niczym w porównaniu z 3522 krytycznymi komentarzami zgłoszonymi do stowarzyszenia firm software’owych Ecma International odnośnie opracowanego Microsoft formatu Office Open XML (OOXML). Szczegółowe uwagi dotyczące problemów z tzw. interoperacyjnością formatu OOXML zostały zgłoszone przez przedstawicieli organizacji normalizacyjnych będących członkami ISO (Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej).

Liczbę uwag ujawnił ostatnio Brian Jones, program manager MS Office. Stowarzyszenie Ecma, szwajcarskie ciało standaryzacyjne, rok temu ratyfikowało Office Open XML jako standard. Pewny sukcesu także w ISO Jones posunął się do stwierdzenia, że tzw. wojna standardów została zakończona i na rynku jest miejsce dla dwóch standardów niezgodnych ze sobą. Wspomnijmy, że we wrześniu 2007 OOXML przegrał w głosowaniu nad szybkim trybem przyjęcia standardu (ang. fast-track), a Microsoft jest oskarżany o zachowania korupcyjne, co nawet już zanalizowano metodami naukowymi. Na początku 2008 r. kandydatura OOXML jako standardu będzie rozpatrywana przez ISO w normalnym trybie.
Więcej informacji na blog.kde.org.pl.
Archiwalny news dodany przez użytkownika: Jarosław Staniek.
Kliknij tutaj by zobaczyć archiwalne komentarze.

Share →