Unijny Sąd Pierwszej Instancji ogłosił dziś decyzję w sprawie „Komisja Europejska vs Microsoft”. Przypomnijmy, że Komisja Europejska nałożyła na giganta z Redmond karę w wysokości blisko pół miliarda euro za nadużywanie pozycji monopolistycznej.
Dzisiejszy wyrok decyzję tę potwierdził. Jednocześnie Trybunał anulował decyzję Komisji Europejskiej, która miała doprowadzić do powstania mechanizmu monitorującego działania Microsoftu.
Microsoft zapowiedział odwołanie się od wyroku do Trybunału Sprawiedliwości.
Więcej: oficjalna informacja prasowa Sądu.
Uaktualnienie: w związku z tym, że sprawa ciągnie się już od kilku lat i część naszych Czytelników nie pamięta jej początków, polecamy lekturę komentarza w dużym skrócie prezentującego, o co właściwie chodziło 🙂
Archiwalny news dodany przez użytkownika: honey.
Kliknij tutaj by zobaczyć archiwalne komentarze.

Share →