Polskojęzyczna Wikipedia ma od wczoraj 400 tysięcy haseł. Artykułem, który został napisany jako czterystutysięczny jest opis miejscowości Konradów w województwie lubelskim.
W ciągu ostatniego roku w polskiej Wikipedii pojawiło się kilka inicjatyw mających na celu nie tyle zwiększenie liczby artykułów, co podniesienie ich jakości. W ramach tłumaczenia miesiąca przetłumaczono 22 artykuły medalowe z obcojęzycznych Wikipedii, utworzono specjalny projekt Antyhoax do wyłapywania i usuwania artykułów-mistyfikacji, a także rozpoczęto procedurę rozpatrywania Dobrych Artykułów, która ma na celu utworzenie katalogu artykułów dobrej jakości i posłużyć, podobnie jak artykuły medalowe, do promowania tej encyklopedii.

Obecnie trwają przygotowania do utworzenia listy kanonicznych artykułów, które powinny mieć jakość co najmniej dobrą, związanych z Polską i Polakami.
We wrześniu ma nastąpić spotkanie robocze wikipedystów w celu dyskusji nad obecnym stanem Wikipedii i perspektywami jej rozwoju. Inicjatorem tego spotkania jest jeden z jej założycieli Krzysztof Jasiutowicz. Nazwane ono zostało GDJ, czyli Gdzie? Dokąd? Jak? Poruszane będą na nim tematy dotyczące problemów merytorycznych, technicznych oraz tych związanych z funkcjonowaniem samej społeczności. Społeczność wikipedystów akurat jest najbardziej czuła na wszelkie działania, które mogłyby być dla niej niekorzystne. Z tego też względu trwają prace nad przygotowaniem komitetu arbitrażowego oraz pogotowia mediacyjnego. Celem tych przedsięwzięć jest doprowadzenie do sytuacji, w której współpraca będzie bardziej harmonijna, a konflikty będą skuteczniej rozwiązywane.
Statystyki Wikipedii

  • Liczba haseł – ponad 400 000
  • Liczba haseł medalowych – ponad 250
  • Liczba zarejestrowanych użytkowników – ponad 130 000
  • Liczba użytkowników, którzy dokonali minimum 10 edycji – ponad 9 000
  • Liczba użytkowników, którzy dokonują w miesiącu minimum 100 edycji – ok. 400
  • Liczba użytkowników, którzy dokonali minimum 10 tysięcy edycji – ponad 100.

Artykuł chroniony licencją CC Attribution pochodzi ze strony WikiNews.
Archiwalny news dodany przez użytkownika: WikiNews.
Kliknij tutaj by zobaczyć archiwalne komentarze.

Share →