Wygląda na to, że usilne nawoływania o działania mające na celu poprawę wydolności systemu patentowego Stanów Zjednoczych, zostały wzięte na poważnie. US Patent i Trademark Office stawia czoło wyzwaniu i podejmuje działania, które zapowiadają daleko idące zmiany. Urząd zapowiedział swoje oficjalne wsparcie dla serwisu, który ma zachęcać obywateli do oceny poprawności wniosków patentowych przez nich samych oraz pomoc w przypadku rozwiązywania kwestii spornych.
Głównym celem inicjatywy jest przyspieszenie sprawdzenia zasadności wniosku patentowego – szczególnie w kwestii „prior art” – żeby zapobiegać próbom patentowania pomysłów, które zostały wykorzystane już wcześniej. Jeśli inicjatywa pod roboczą nazwą Peer-to-Patent odniesie sukces, mogłaby być swego rodzaju serwisem SourceForge dla spójności i rzetelności prawa własności intelektualnej.

Działalność społeczności Peer-to-Patent została zainicjowana przez prace profesor Beth Simone Noveck z New York Law School. W kwietniu tego roku Prof. Noveck, w swoim wystąpieniu przed stanową komisją legislacyjną stanu Vermont, przedstawiła założenia projektu i korzyści jakie mógłby on przynieść sieci Internet.
Internet stworzył nowe rynki i możliwości. Społeczności internetowe przyczyniły się do stworzenia encyklopedii, oprogramowania i innych wartościowych rzeczy. Musimy ułatwić ludziom współpracę i stworzyć bardziej przyjazne warunki tak aby mogli uczestniczyć także w tym procesie. Noveck widzi inicjatywę Peer-to-Patent jako swego rodzaju system Wikipedia, który byłby użyteczny zarówno dla obywateli jak i korporacji. Niewątpliwie dodatkową zaletą takiego rozwiązania mogłoby być uporządkowanie informacji nt własności intelektualnej, która byłaby pomocna w tworzeniu nowych rozwiązań.
Starania Prof. Noveck są wspierane przez bardzo interesujący (w świetle ostanich działań niektórych firm – przyp. autora) wachlarz firm, włączając w to Microstft (sic!), RedHat, IBM, Hewlett-Packard, Computer Associates i General Electric.
Archiwalny news dodany przez użytkownika: ptad.
Kliknij tutaj by zobaczyć archiwalne komentarze.

Oznaczone jako → 
Share →