Wczoraj w Warszawie odbył się kolejny Kongres Linuksa Profesjonalnego (pisaliśmy o nim już wczoraj, podczas którego – podobnie jak poprzednio – opublikowano wyniki badań dotyczących wykorzystania Linuksa w największych polskich firmach. Poniżej zamieszczamy oficjalną informację prasową dotyczącą badań, zainteresowani mogą pobrać go ze stron organizatorów.

Firma analityczna Pentor Research International przeprowadziła po raz drugi w Polsce badanie udziału oprogramowania Open Source i środowiska Linux w systemach informatycznych polskich firm.
Badanie zostało zrealizowane w okresie 20.04 – 4.05 br. metodą ankietowania on-line, skierowanego do firm z listy 2000 Rzeczpospolitej i sektora finansowego, przy współpracy z tygodnikiem „Computerworld”. Udział w badaniu był dobrowolny. Na ankiety odpowiedziało 237 podmiotów.
System operacyjny Linux na stanowiskach roboczych wykorzystuje co czwarta firma, natomiast niemal 80 proc. wykorzystuje ten system na serwerach. Tym samym pod względem popularności Linux dogonił już system Windows, którego wykorzystanie deklaruje 83 proc. badanych. Firmy małe korzystają z rozwiązań typu Open Source nieco częściej niż duże, a ponadto znacznie częściej opierają krytyczne dla swojej działalności aplikacje serwerowe na rozwiązaniach Open Source.
Poza systemem operacyjnym Linux, najpopularniejsze oprogramowanie Open Source, to:
* na stanowiskach roboczych – przeglądarki WWW (np. Mozilla Firefox/Netscape), pakiety biurowe i klienci poczty elektronicznej,
* na serwerach – bazy danych (MySQL, PostgreSQL), serwery WWW, serwery poczty elektronicznej i firewall; coraz częściej Open Source stanowi 100 proc. oprogramowania.
W stosunku do ubiegłorocznych badań na rynku serwerowych dystrybucji Linuksa widać sporo zmian. Aż o 17 procent wzrosła liczba wdrożeń Linuksa jako platformy dla aplikacji biznesowych (deklaruje to 34 proc. badanych). O 10 proc. wzrosła liczba wdrożeń Linuksa do zastosowań specjalizowanych typu firewall, serwery www, poczty czy proxy (deklaruje to 83 proc. badanych) oraz jako platforma dla baz danych (deklaruje to już 58 proc. badanych).
Wykorzystanie Linuksa do obsługi usług sieciowych (deklaruje to 46 proc. badanych) i aplikacji biznesowych nie jest już domeną najmniejszych firm. Obecnie częściej wykorzystują w tym celu Linuksa największe firmy. Przybywa firm, w których 100 proc. serwerów wykorzystuje Linuksa Co więcej, zaciera się prawidłowość, według której głównie w mniejszych firmach dochodzi do sytuacji gdzie 100 proc. serwerów wykorzystuje technologie Open Source.
Obecnie w coraz większym stopniu również średnie i duże firmy decydują się na całkowite zastosowanie rozwiązań Open Source na swoich serwerach. W tym celu najczęściej stosują dystrybucję Red Hat (jedna trzecia firm), następnie Debian i SUSE Linux. Wzrost penetracji systemu Linux na stanowiskach roboczych w ostatnim roku był nieco powolniejszy niż w roku ubiegłym. Jednak zdecydowana większość firm deklaruje chęć korzystania z Open Source w przyszłości – głównie z aplikacji multimedialnych, graficznych i biznesowych.
Najbardziej popularne dystrybucje Linuksa na stanowiskach roboczych to: Debian (ponad jedna czwarta badanych), następnie Red Hat i SUSE Linux. W porównaniu z pomiarem z zeszłego roku uderza pewne osłabienie dystrybucji Red Hat – tym razem to Debian zajął pierwsze miejsce. Wyraźne zróżnicowanie dystrybucji występuje ze względu na wielkość firmy. Debian, to przede wszystkim firmy małe i średnie. SUSE Linux i Red Hat pozostają najpopularniejsze wśród firm największych. Najmniejsze firmy, oprócz Debiana, często stosują systemy Mandrake/Mandriva.
Podobnie jak w ubiegłym roku, najistotniejsze czynniki decydujące o migracji do Open Source to bezpieczeństwo i stabilność działania; niższe koszty zakupu wymienia tylko co trzeci badany. Jednak zdecydowana większość badanych przedstawicieli firm twierdzi, że koszty nabycia i wdrożenia rozwiązania Open Source w porównaniu do rozwiązań bazujących na kodzie zamkniętym są niższe lub znacząco niższe (tylko około 10% uważa, że mogą być większe).
Wyniki badania wskazują na ciągłą potrzebę szkoleń kadry IT w zakresie rozwiązań Open Source. Tylko połowa firm deklaruje, że kompetencje ich działów IT są wystarczające. Jednocześnie koszty szkoleń są często barierą w migracji do Linuksa, choć argument ten podnoszą przede wszystkim małe firmy. Pokazuje to, że w celu zwiększenia częstotliwości korzystania z rozwiązań Open Source warto podjąć działania edukacyjne skierowane właśnie do tej grupy. W tym roku badaniem objęto temat znaczenia otwartych standardów przy wyborze technologii informatycznych.
Z badań wynika, że zgodność z otwartymi standardami cenią sobie głównie małe firmy. Dla dużych ważniejsza jest gwarancja pełnej kontroli nad własnymi dokumentami.
Raport z badań można pobrać ze strony
Archiwalny news dodany przez użytkownika: organizatorzy.
Kliknij tutaj by zobaczyć archiwalne komentarze.

Share →