5 GRUDNIA 2006, Waszyngton, USA (konferencja LISA): PostgreSQL Global Development Group ogłosiła dziś wydanie wersji 8.2 obiektowo-relacyjnego systemu zarządzania bazami danych PostgreSQL. To czternaste publiczne wydanie dodaje nowe cechy, dojrzałość i wydajność wymaganą przez użytkowników biznesowych, dostarczając zarządzalność porównywalną z wiodącymi przemysłowymi systemami baz danych. Wersja 8.2 powinna przynieść dalsze migracje w kierunku PostgreSQL-a.

„To wydanie dotyka prawie każdej komendy i elementu bazy danych”, powiedział Bruce Momjian, członek core teamu oraz architekt baz danych w EnterpriseDB. „Dodaje rozszerzoną, kompatybilną składnię oraz interfejsy które były zgłaszane przez naszą społeczność, ułatwiając nowym administratorom baz danych w pełni wykorzystać wszystkie zaawansowane cechy PostgreSQL-a”.
„Unisys z zadowoleniem zauważa znaczące ulepszenia w skalowalności i wydajności PostgreSQL-a na wielkich wieloprocesorowych systemach” stwierdził Ali Shadman, wiceprezydent i główny menedżer Open Source Solutions, Systems and Technology, Unisys. „Właśnie wypuszczona wersja 8.2 kontynuuje dojrzewanie PostgreSWL-a do systemu zarządzania bazami danych gotowego do zastosowań przemysłowych”.
Nowe narzędzia i cechy ułatwiające zarządzanie i rozwijanie baz danych to między innymi:
Ulepszenia wydajności: wersja 8.2 poprawiła wydajność średnio o około 20% w zaawansowanych testach systemów OLTP (przetwarzania transakcji online). Użytkownicy mogą zyskać nawet więcej w wydajności systemów hurtowni danych. Zmiany to między innymi szybsze sortowanie w pamięci oraz na dysku, lepsza skalowalność w środowiskach wieloprocesorowych, lepsze planowanie zapytań na spartycjonowanych danych, szybsze hurtowe ładowania i znacznie przyspieszenie złączeń typu „outer join”.
Gorący standby (Warm Standby): dzięki rozszerzeniu naszego Przywracania do punktu w czasie (Point in Time Recovery; wprowadzonym w wersji 8.0), administratorzy mogą z łatwością stworzyć awaryjną kopię całego Waszego klastra bazy danych.
Budowanie indeksów online: indeksy można teraz budować podczas gdy aplikacje zapisują dane do tabel bazy, pozwalając na strojenie wydajnościowe bez przerw serwisowych.
Cechy SQL:2003: PostgreSQL, dobrze znany ze swej zgodności ze standardami, dodał składnię dla kolejnych elementów wprowadzonych w specyfikacji ANSI SQL:2003, włączając w to: agregaty statystyczne, wielowierszowa składnia VALUE, UPDATE RETURNING oraz agregaty wielokolumnowa.
Zaawansowane cechy baz danych oferowane w PostgreSQL 8.2 przed jakimkolwiek poważnym systemem baz danych to:
Uogólnione odwrócone indeksy (Generalized Inverted Indexes): pozwalają na lepiej skalowalną i programowalną metodę indeksowania semistrukturalnych i pełnotekstowych danych.
DTrace: PostgreSQL został również wyposażony w mechanizm dla Solaris DTrace oraz innych zaawansowanych narzędzi śledzących — uogólniony szkielet monitorowania (Generic Monitoring Framework).
„Wraz z instancjami hurtowni danych zawierających tabele o miliardach wierszy oraz wiele terabajtów danych, budowanie indeksów online oraz gorący standby są niezbędne”, powiedział Theo Schlossnagle, przewodniczący w OmniTI Computer Consulting. „Bardzo nas cieszy, że PostgreSQL jest teraz obywatelem DTrace pierwszej klasy. Oznacza to, że nasze regularnie wykonywane analizy systemów mogą teraz zawierać w sobie specyficzne dla bazy danych dane pozwalając uzyskać znacznie więcej mówiące rezultaty.”
Są jeszcze dziesiąki innych dodatkowych cech i poprawek w 8.2, które spowodują że administratorzy baz danych lepiej będą wykorzystywać PostgreSQL-a. Więcej na ten temat znajdziesz w informacjach dla prasy, zaś ze stron autorów możesz skopiować najnowszą wersję tej bazy.
Archiwalny news dodany przez użytkownika: Dawid Kuroczko.
Kliknij tutaj by zobaczyć archiwalne komentarze.

Share →