Ponownie organizujemy Pingwinaria, czyli zlot użytkowników systemu Linux. Pingwinaria 2007 odbędą się w dniach 14 – 17 marca 2007, w Hotelu Damis w Krynicy.
Jeśli w trakcie trwania tej imprezy chcesz się podzielić swoją wiedzą i doświadczeniem wygłaszając referat lub chcesz zorganizować dyskusję, grę lub jakiekolwiek inne wydarzenie, to prosimy o przesłanie streszczenia proponowanej prezentacji. Streszczenie takie powinno zostać napisane po polsku lub angielsku pełnymi zdaniami i prezentować proponowaną tematykę (a nie na przykład plan prelekcji), powinno zawierać przynajmniej trzy zdania i nie być dłuższe niż dwa kiloznaki. Streszczenia prosimy kierować na adres referaty@linux.org.pl. Zastrzegamy sobie prawo do nieprzyjęcia proponowanego tematu.


Ze względu na pilną potrzebę zrobienia niezmienialnej agendy, prosimy o najszybsze przysyłanie streszczeń i propozycji.
Podobnie jak w czasie poprzednich Pingwinariów, zostaną wydane materiały konferencyjne zawierające drukowane wersje wygłaszanych referatów. W związku z tym od potencjalnych prelegentów oczekujemy napisania tekstu do zamieszczenia w materiałach konferencyjnych. Materiały będą miały ISBN.
Ważne terminy:

11 grudnia Do tego dnia przyjmujemy abstrakty.
15 grudnia Akceptacja (bądź jej brak) tematów.
15 stycznia Koniec przyjmowania nowych tekstów referatów.
15 lutego Drukujemy materiały po korektach i recenzjach.

Archiwalny news dodany przez użytkownika: Organizatorzy.
Kliknij tutaj by zobaczyć archiwalne komentarze.

Share →