W Sali Kolumnowej polskiego Sejmu trwa konferencja „Rewolucja informacyjna – otwarte standardy wymiany informacji”. Zorganizowana pod patronatem Marszałka Sejmu konferencja zgromadziła kilkadziesiąt osób zainteresowanych tematem – zarówno przedstawicieli środowiska IT, jak i (zdecydowana mniejszość obecnych) posłów.

Konferencja rozpoczęła się przemówieniem Marszałka Marka Jurka, który podkreślił ważność tematu i wyraził nadzieję, że jej echo nie trafi w próżnię. Marszałka zastąpił poseł, który zorganizował dzisiejsze spotkanie, Roman Czepe (PiS). Poseł Czepe podkreślił, że dzięki otwartym standardom Polska ma szansę być awangardą technologiczną w Europie. Przypomniał krytyczną opinię Najwyżej Izby Kontroli o strategii informatyzacji naszego kraju i wyraził nadzieję, że dzięki dzisiejszemu spotkaniu nastąpią pewne zmiany legislacyjne w naszym prawie.
Następnie mieliśmy okazję poznać rzeczywisty stan informatyzacji Polski – poseł Edward Siarka (nim został posłem, informatyzował swoją gminę) przybliżył raport GUSu dotyczący stanu wykorzystania technologii IT. Liczby robią wrażenie – kiedy w Polsce na mieszkańca wydaje się 96 euro rocznie, średnia unijna pod względem wydatków na informatyzację jest kilkukrotnie wyższa.
Aktualny stan prawny otwartych standardów w Polsce i w Unii Europejskiej przybliżył znany części naszych czytelników Krzysztof Siewicz, prawnik od dłuższego czasu zajmujący się tematyką otwartości w informatyce. Krzysztof przypomniał problemy z ustawą o informatyzacji administracji publicznej (sugerującej otwartość) i rozporządzeniem do niej wymieniającym, wśród otwartych formatów, zamkniętego DOCa.
Kolejnych dwoje mówców przyjechało z za większych i mniejszych wód. Pierwszym był Tim Vaverchak z IT Division stanu Massachusetts, znanego z wykorzystywania otwartych standardów w praktyce. Jak powiedział, dzięki otwartości skończyły się problemy z międzyoperacyjnością, duplikowaniem pracy, wzrosło bezpieczeństwo i zniknęło ryzyko uzależnienia całego stanu od pojedynczego dostawcy. Podkreślił, że dokumenty publiczne powinny być dostępne dla każdego, niezależnie od używanych przez niego narzędzi.
Drugą osobą był Peter Roden z OAIS, organizacji stojącej za opracowywaniem i rozwijaniem otwartego standardu ODF. Peter opowiadał o tym, dlaczego warto otwierać standardy i czym one właściwie są. Peter opowiedział m.in. o swoich problemach z głosowaniem na odległość spowodowanych tym, że materiały konieczne do głosowania dostał w zamkniętym formacie MS Worda, pokazał też przykłady państw i regionów, które na co dzień korzystają z otwartych standardów. Zwracał też uwagę na problemy korzystania z dwóch standardów jednocześnie (przy okazji omawiania ODF i microsoftowego OpenXML).
Na czysto polskie tematy sprowadził nas Leszek Zdonek z firmy Ux Systems. Jego firma jest od trzech lat znana z polskiej lokalizacji OpenOffice.org, efekty jej pracy są zwracane społeczności FLOSS. Leszek przypomniał początki prac nad polonizacją, którą później wspomogło finansowo Ministerstwo Nauki i Informatyzacji. Przytoczył też statystykę, że z samej strony Ux.pl i jej oficjalnych mirrorów OpenOffice.org został pobrany ponad 1300000 (milion trzysta tysięcy) razy. Do tej liczby dochodzą kolejne setki tysięcy pobrań z innych miejsc. Leszek szacuje, że w sumie zainstalowano w naszym kraju ponad 5 milionów kopii programu OpenOffice.org (z czego część – kilkukrotnie przez tego samego użytkownika w ramach aktualizacji itp). Oznacza to, że rynek użytkowników otwartego standardu w Polsce jest już ogromny. Po przeliczeniu tego na pieniądze, które zostały w Polsce – a nie wypłynęły za ocean – są ogromne. Co więcej, problemem jest zamkniętość formatów wykorzystywanych przez dużą część komercyjnego oprogramowania. W momencie utraty dostępu do tej informacji (zmiana technologiczna na przełomie lat itp) może grozić to dużymi stratami.
Konferencja zakończyła się panelem dyskusyjnym poświęconym m.in. problemom z dostępnością standardów ISO i Polskiego Komitetu Normalizacyjnego oraz kłopotom administracji lokalnych.
Po zakończeniu konferencji postaramy się o kopię nagrania audio dzisiejszego wydarzenia, z której będą mogli skorzystać ci z Was, którzy chcieli tu być, lecz nie mogli ze względu na odległość.
Archiwalny news dodany przez użytkownika: honey.
Kliknij tutaj by zobaczyć archiwalne komentarze.

Share →