Dla osób nieznających języka angielskiego na tyle, by przeczytać oryginalną informację prasową o porozumieniu zawartym między gigantem z Redmond a firmą Novell, poniżej publikujemy rozesłaną przed chwilą jej polską wersję językową.
Osoby anglojęzyczne bardziej zainteresowane tematem mogą zajrzeć na stronę http://www.novell.com/linux/microsoft/, gdzie znajdują się dodatkowe materiały na temat porozumienia oraz nagranie z konferencji, na której je ogłoszono.

Warszawa, listopad 2006 r.

Microsoft i Novell nawiązały szeroką współpracę na rzecz obsługi i zgodności operacyjnej systemów Windows i Linux

* Współpraca Novella z Microsoftem ma na celu zapewnienie zgodności Linuksa z Windows w zakresie technologii wirtualizacji, usług webowych i zgodności formatów dokumentów
* Microsoft będzie oficjalnie zalecać system SUSE Linux Enterprise klientom wdrażającym rozwiązania oparte na systemach Windows i Linux
* Wspólna ochrona patentowa klientów obu firm
* Powstanie wspólna placówka badawczo-rozwojowa
* Zdecydowane poparcie branży IT dla zawartego porozumienia

REDMOND, Wash., i WALTHAM, Mass. 2 listopada 2006 r. — Firmy Microsoft Corporation i Novell Inc. poinformowały o zawarciu szeregu umów dotyczących działalności i współpracy technicznej. Umowy te przewidują opracowanie serii nowych rozwiązań usprawniających współdziałanie produktów firm Novell i Microsoft, wprowadzenie ich na rynek oraz oferowanie odpowiedniej pomocy technicznej. Przedsiębiorstwa podpisały również porozumienie, które gwarantuje klientom prawo do korzystania z objętych patentami elementów oprogramowania każdej z tych firm. Umowy będą obowiązywać przynajmniej do 2012 r. Nowy model współpracy Microsoftu z Novellem zapewni klientom niespotykane wcześniej możliwości wyboru i elastyczność dzięki lepszej zgodności operacyjnej systemów Windows.

„W opinii niedowiarków było to niemożliwe, jednak w naszych relacjach nastąpił prawdziwy postęp, czego wyrazem jest nowy model współpracy. Uważamy, że klienci natychmiast go docenią, ponieważ zapewnia on wartość praktyczną, umożliwiając ściślejsze zintegrowanie najważniejszych dla przedsiębiorstw platform” — powiedział Steve Ballmer, dyrektor generalny firmy Microsoft. „Jesteśmy bardzo zadowoleni z perspektyw współpracy z Novellem, doświadczonym producentem oprogramowania o mieszanym dostępie do kodu źródłowego. Wyeliminowanie problemów związanych z patentami pozwoli nam skupić się na wirtualizacji i zarządzaniu usługami webowymi, co stworzy nowe możliwości zarówno naszym przedsiębiorstwom, jak i klientom”.

„Firmy informatyczne zbyt często oczekują od klientów dostosowania się do ich wymagań. Tym razem to my dostosowujemy się do wymagań klientów” — powiedział Ron Hovsepian, prezes i dyrektor generalny firmy Novell. „Microsoft i Novell umożliwiają klientom czerpanie korzyści ze stosowania oprogramowania obu tych firm w infrastrukturze korporacyjnej wszędzie tam, gdzie jest to wskazane. Jesteśmy przekonani, że zawarte między nami porozumienia pozwolą zaoferować najwyższy poziom zgodności operacyjnej wraz z gwarancją wsparcia tych rozwiązań przez obie nasze firmy”.

Dzięki porozumieniu z Microsoftem Novell uzyska znaczną przewagę nad innymi producentami systemu Linux i oprogramowania open source pod względem zgodności operacyjnej środowisk o mieszanym dostępie do kodu źródłowego (mixed source). Microsoft będzie oficjalnie zalecać system SUSE Linux Enterprise klientom wdrażającym rozwiązania oparte na systemach Windows i Linux, a dodatkowo będzie dystrybuować kupony na usługi utrzymania i pomocy technicznej do systemu SUSE Linux Enterprise Server. Klienci będą więc mogli odnosić korzyści zarówno z używania zgodnej operacyjnie wersji systemu Linux bez naruszania prawa patentowego, jak i z efektów wspólnej pracy obu przedsiębiorstw.

Zakres porozumienia:
* Wirtualizacja. Technologia ta jest związana z jedną z najważniejszych tendencji w branży. Klienci firmy Microsoft uznają, że stanowi ona jedyny sposób konsolidacji szybko rosnącej liczby serwerów i działających na nich aplikacji, a także znacznie ułatwia zarządzanie nimi. Microsoft i Novell wspólnie opracują atrakcyjną ofertę w dziedzinie wirtualizacji systemów Windows i Linux.
* Usługi Web services do zarządzania serwerami fizycznymi i wirtualnymi. Usługi Web services i architektura zorientowana na usługi ciągle (SOA – Service Oriented Architecture) są podstawowym sposobem zapewniania korzyści klientom przez firmy z branży oprogramowania. Microsoft i Novell podejmą prace nad ułatwieniem klientom zarządzania mieszanymi środowiskami systemów Windows i SUSE Linux Enterprise oraz uproszczeniem federowania usług katalogowych Microsoft Active Directory z oprogramowaniem Novell eDirectory.
* Zgodność formatów dokumentów. Firmy Microsoft i Novell koncentrują się na poprawieniu zgodności między aplikacjami biurowymi. Obie firmy będą współpracować nad najlepszymi sposobami współużytkowania dokumentów przez użytkowników pakietów OpenOffice i Microsoft Office. Opracują także mechanizmy translacji poprawiające zgodność operacyjną między formatami Open XML i OpenDocument.
* Ochrona patentowa. Umowa dotycząca współpracy patentowej zapewni klientom firm Microsoft i Novell ochronę przed zarzutami naruszenia prawa patentowego. Daje to pewność, że używane i wdrażane w środowiskach firmowych technologie będą zgodne z prawami patentowymi. W ramach tego porozumienia Microsoft zagwarantuje, że nie wykorzysta swoich praw do patentów przeciwko klientom, którzy zakupili system SUSE Linux Enterprise Server lub inne objęte umową oprogramowanie Novella, natomiast Novell da identyczną gwarancję klientom mającym.
* Współpraca w zakresie badań i rozwoju. Microsoft i Novell wspólnie uruchomią placówkę badawczą, w której specjaliści obu firm będą projektować i testować oprogramowanie, a także współpracować z klientami i członkami społeczności Open Source nad opracowywaniem i obsługą techniczną tych rozwiązań.

„W wyniku tej współpracy użytkownicy będą mogli uruchamiać zwirtualizowane systemy Linux na platformie Windows i odwrotnie” — powiedział Jeff Jaffe, wiceprezes i dyrektor ds. technicznych w firmie Novell. „Klienci wciąż pytają nas, w jaki sposób mogą wykorzystać mechanizmy wirtualizacji do skonsolidowania serwerów działających pod kontrolą wielu systemów operacyjnych. Dzięki współpracy firm Novell i Microsoft będą mogli wybrać system operacyjny najlepiej dopasowany do swoich potrzeb biznesowych i oprogramowania”.

„Nasze przedsiębiorstwa musiały opracować skuteczną strategię ochrony własności intelektualnej dotyczącej zarówno rozwiązań open source, jak i oprogramowania prawnie zastrzeżonego” — powiedział Brad Smith, wiceprezes i główny radca prawny firmy Microsoft. „Strategia ta jest oparta na szacunku dla nowatorskich rozwiązań obu firm i społeczności open source, a także na naszym zaangażowaniu we wspólne opracowywanie rozwiązań dla klientów”.

Zdecydowane poparcie branży
„Zdecydowanie popieramy firmy Novell i Microsoft w ich wysiłkach zmierzających do zapewnienia większej zgodności operacyjnej systemów Windows i Linux” — powiedział Paul Otellini, prezes i dyrektor generalny firmy Intel Corporation. „Klienci oczekują rozwiązań dopasowanych do konkretnych potrzeb. Lepsza zgodność oprogramowania umożliwia im łatwe podejmowanie najlepszych decyzji”.

„Systemy Windows i Linux są wyjątkowo ważne dla naszych klientów korporacyjnych, AMD zaś popiera obie te platformy” — oświadczył Hector Ruiz, prezes zarządu i dyrektor generalny firmy Advanced Micro Devices. „Umowa firm Novell i Microsoft pomoże wypełnić lukę między tymi systemami, zapewniając większą elastyczność wdrażania najlepszych rozwiązań. Jest to doskonały przykład współpracy producentów nad wyeliminowaniem złożoności, aby klienci nie musieli tego robić we własnym zakresie”.

„Współpraca w obszarach biznesu i technologii pozwoli firmom Microsoft i Novell opracowywać nowe rozwiązania umożliwiające lepsze współdziałanie oprogramowania o zamkniętym i otwartym kodzie źródłowym w środowiskach mieszanych” — powiedział Shane Robison, wiceprezes oraz dyrektor ds. technicznych i strategii w firmie HP. „Doceniamy wysiłki obu przedsiębiorstw zmierzające do stworzenia pomostu między platformami Windows i Linux”.

„IBM zachęca do szerszego uznania przez branżę rozwiązań mieszanych, które promują standardy otwarte” — rzekł Steve Mills, wiceprezes i dyrektor firmy IBM Software. „Zgodność operacyjna produktów firmy Microsoft ze stanowiącym branżowy standard formatem Open Document Format to doskonałe posunięcie. Dokumenty ODF dają klientom możliwość wyboru oraz zwiększają kreatywność w całej branży, co zaowocuje wieloma nowatorskimi aplikacjami. Wciąż uważamy, że zgodność operacyjna i możliwość wyboru to wartości, których klienci żądają i na które zasługują”.

„Jesteśmy bardzo zadowoleni z faktu, że Novell i Microsoft współpracują, aby zaspokoić potrzeby klientów dotyczące środowisk heterogenicznych” — powiedział Kevin Kettler, dyrektor ds. technicznych w firmie Dell Inc. „Jako czołowa firma w branży informatycznej niecierpliwie oczekujemy inwestycji technologicznych obu przedsiębiorstw w dziedzinie wirtualizacji i zgodności operacyjnej”.

„Firma SAP była pierwszym producentem aplikacji dla przedsiębiorstw, które można było uruchamiać w systemie Linux, a jednocześnie liczba wdrożeń naszych produktów w systemie Windows jest większa niż na pozostałych platformach” — oświadczył Shai Agassi, prezes działu produktów i technologii w firmie SAP. „Informacja o zawarciu porozumienia oznacza, że klienci mogą obecnie wybrać preferowany system operacyjny dla każdego elementu wdrożenia SAP i mieć pewność, iż systemy te będą zgodne operacyjnie oraz objęte wsparciem firmy SAP i jej dwóch ważnych partnerów — firm Novell i Microsoft”.

„Jednym z najważniejszych wyzwań dla administracji rządowej jest zgodność operacyjna rozwiązań informatycznych” — powiedział Thomas Jarrett, sekretarz w departamencie technologii oraz dyrektor ds. informatycznych administracji stanu Delaware. „Mamy wielkie uznanie dla zaangażowania firm Microsoft i Novell w poprawę zgodności operacyjnej ich produktów. Dzięki temu rząd będzie mógł lepiej służyć klientom, przedsiębiorcom oraz obywatelom”.

Korzyści dla społeczności open source
Przedstawiciele Novella zwrócili uwagę na fakt, że jednym z ich priorytetów podczas pracy nad porozumieniem z firmą Microsoft było spełnienie oczekiwań społeczności open source. Novell i Microsoft poinformowały o podjęciu w ramach obecnego porozumienia trzech ważnych zobowiązań:
* Microsoft będzie współpracować z Novellem i aktywnie angażować się w wiele projektów typu open source, dotyczących m.in. formatów plików pakietu Office oraz zarządzania usługami Web services.
* Microsoft nie wykorzysta swoich patentów przeciwko poszczególnym programistom zajmującym się niekomercyjnymi projektami open source.
* Microsoft obiecuje nie wykorzystywać swoich patentów przeciwko członkom projektu OpenSUSE.org, którego kod źródłowy został włączony do platformy SUSE Linux Enterprise.

„Informacja o współpracy Microsoftu z Novellem to punkt zwrotny w procesie popularyzacji systemu Linux” — powiedział Stuart Cohen, dyrektor generalny firmy Open Source Development Labs. „Poprzez wybór strategii współpracy połączonej z konkurowaniem (co-opetition) Microsoft potwierdza istotną rolę rozwiązań open source we współczesnej infrastrukturze informatycznej przedsiębiorstw. Doceniamy rolę, jaką odgrywa Novell w procesie eliminowania konfliktów między firmą Microsoft a społecznością open source. Jesteśmy zadowoleni z faktu, że oba przedsiębiorstwa współpracują, by zlikwidować zagrożenia prawne dla programistów i klientów związane z patentami na oprogramowanie. Zwiększy to zaufanie klientów do systemu Linux oraz przyniesie korzyści zarówno społeczności open source, jak i szeroko rozumianemu ekosystemowi informatycznemu”.

Dodatkowe informacje
W ramach porozumienia o współpracy technicznej obie firmy uruchomią wspólną placówkę badawczą, która zajmie się opracowywaniem oprogramowania do wirtualizacji, zarządzania oraz zapewnienia zgodności formatów dokumentów. Są to potencjalnie olbrzymie rynki — firma analityczna IDC przewiduje, że przychody ze sprzedaży oprogramowania maszyn wirtualnych przekroczą 1,8 mld USD do 2009 r. W ramach umowy dotyczącej współpracy patentowej oba przedsiębiorstwa wniosą awansem opłaty w zamian za uwolnienie od potencjalnej odpowiedzialności za wykorzystanie własności intelektualnej każdej z tych firm. Opłata na rzecz Novella zostanie odpowiednio zbilansowana, tak aby w pełni odzwierciedliła większą liczbę dostaw produktów firmy Microsoft. Novell będzie też na bieżąco płacić tantiemy w postaci odsetek od przychodów ze sprzedaży produktów Open Source. Z kolei w ramach umowy dotyczącej współpracy biznesowej obie firmy będą promować technologie, nad którymi wspólnie pracują. Dodatkowo Microsoft zakupi od Novella kupony uprawniające posiadaczy do rocznej subskrypcji usług utrzymania i aktualizacji systemu SUSE Linux Enterprise Server. Rocznie 70 000 takich kuponów trafi do przedsiębiorstw korzystających z nowego oprogramowania opracowanego przez wspólną placówkę badawczą.

Więcej informacji o Novell SUSE Linux Enterprise: http://www.novell.com/linux.

Więcej informacji o Microsoft Windows: http://www.microsoft.com/presspass.

###

Informacje o firmie Microsoft
Założona w 1975 r. korporacja Microsoft jest światowym liderem w dziedzinie oprogramowania, usług i rozwiązań pomagających użytkownikom i firmom w pełnym wykorzystaniu ich potencjału.

###

Informacje o firmie Novell
Novell, Inc. jest dostawcą oprogramowania sieciowego i systemowego, spełniającego kryteria otwartości zgodne z powszechnie uznanymi standardami branżowymi. Posiada przeszło dwudziestoletnie doświadczenie, zatrudnia 5 tys. wysoko kwalifikowanych pracowników, współpracuje z 5 tys. autoryzowanych partnerów i dysponuje globalną siecią centrów wsparcia technicznego. Novell udziela daleko idącej pomocy w zakresie zarządzania, upraszczania, integrowania i zapewniania bezpieczeństwa środowiska informacyjnego przy jednoczesnym obniżaniu kosztów jego posiadania. Novell świadczy usługi dla ponad 50 tys. klientów w 43 krajach, oferując najwyższy, profesjonalny poziom obsługi i dogodne warunki współpracy.

Więcej informacji: http://www.novell.com.

###

Novell i SUSE są zastrzeżonymi znakami towarowymi. Software for Open Enterprise jest znakiem towarowym firmy Novell Inc. w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Linux jest zastrzeżonym znakiem towarowym Linusa Torvaldsa. Pozostałe znaki towarowe innych firm są własnością odpowiednich podmiotów.

Archiwalny news dodany przez użytkownika: honey.
Kliknij tutaj by zobaczyć archiwalne komentarze.

Oznaczone jako → 
Share →