Microsoft i Novell podpisały wczoraj porozumienie, które potencjalnie może mieć ogromny wpływ na świat wolnego oprogramowania. Najważniejsze punkty porozumienia to:

  • ochrona patentowa dla klientów obydwu firm
  • obietnica niepociągania twórców wolnego oprogramowania do odpowiedzialności za naruszenie patentów Microsoftu
  • daleko posunięta współpraca nad wirtualizacją (uruchamianie Linuksa pod Windows i Windows pod Linuksem)
  • współpraca nad rozwijaniem interoperacyjności w dziedzinie standardów zapisu danych pakietów biurowych (Open Office i Office XML) i technologii .NET/Mono
  • promocja dystrybucji SUSE przez Microsoft


Więcej szczegółów można znaleźć na stronach Novella i Microsoftu. Swój komentarz na ten temat przygotował również jeden z twórców projektu Mono, Miguel De Icaza.
Archiwalny news dodany przez użytkownika: rekrutacja.
Kliknij tutaj by zobaczyć archiwalne komentarze.

Share →