„Rewolucja informacyjna – otwarte standardy wymiany informacji” – taki tytuł nosi organizowana 8 listopada 2006 r. (środa) konferencja, która odbędzie się w Sali Kolumnowej Sejmu RP w Warszawie. Jej celem jest przedstawienie idei otwartych standardów oraz zapoczątkowanie debaty na ich temat.
Konferencja jest otwarta dla osób zainteresowanych – pełna treść zaproszenia publikowana jest poniżej. Ze względów proceduralnych (przepustki itp) konieczne jest wcześniejsze zgłoszenie obecności – informacje kontaktowe są w cytowanym zaproszeniu.

Serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w konferencji „Rewolucja informatyczna – otwarte standardy wymiany informacji”.
Otwarte standardy komunikacji TCP/IP, HTTP, HTML umożliwiły powstanie i popularyzację Internetu. Dzisiaj są one kanonem umożliwiającym użytkownikom swobodny wybór oprogramowania używanego do przeglądania Internetu, publikowania informacji oraz korzystania z poczty elektronicznej. Wybór ten jest nieskrępowany, ponieważ firmy informatyczne produkują oprogramowanie wykorzystujące te same standardy transferu informacji. Bez względu na to, jaki program zainstalujemy na swoim komputerze, mamy pewność, że będziemy bez problemów odbierać pocztę, czy też przeglądać strony stworzone na oprogramowaniu innego producenta. W ten sposób otwarte standardy rozpoczęły rewolucję społeczeństwa informacyjnego.
Od kilkunastu lat Polska znajduje się na drodze przyspieszonej modernizacji i doganiania społeczeństw bogatych krajów Zachodu pod względem rozwoju gospodarczego. Obserwujemy szybki rozwój społeczeństwa informacyjnego. Z roku na rok wzrasta znaczenie usług publicznych opartych na rozwoju technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT). Polska, determinowana jej wewnętrznymi potrzebami, także jako część dużego ekosystemu w ramach Unii Europejskiej, pragnie podjąć publiczną debatę na temat otwartych standardów wymiany informacji. Konferencja jest także głosem w ogólnoświatowej dyskusji towarzyszącej odbywającemu się w Atenach pod auspicjami ONZ spotkaniu Internet Governance Forum na temat wyzwań stojących przed rozwojem społeczeństwa opartego na wiedzy i informacji.
Zaplanowana w polskim Parlamencie debata ma na celu m.in.:

  • poszerzenie świadomości i wiedzy na temat otwartych standardów;
  • wymianę informacji na temat technologii informacyjno-komunikacyjnych;
  • zbadanie możliwości współpracy dla promocji oraz przy wdrażaniu otwartych standardów.

Konferencja zaplanowana jest na 8 listopada 2006 r. (środa) w Sali Kolumnowej Sejmu RP w Warszawie. (Początek o godz. 10.00). Patronatem swoim objął ją Marszałek Sejmu RP Marek Jurek. Zależy nam na rozpropagowaniu idei wolnych standardów w różnych środowiskach społecznych, samorządach, instytucjach państwowych, firmach prywatnych. (Na życzenie przesyłamy szczegółowy program konferencji).
Wszelkich dodatkowych informacji organizacyjnych związanych z konferencją udzieli Pan Paweł Sakowicz, asystent posła Romana Czepe. Można się z nim skontaktować pod adresem e-mail: pawelsakowicz(at)poczta.onet.pl lub telefonicznie: 604 13 13 64. W związku z procedurą wejścia do siedziby Sejmu, prosimy o jak najszybsze potwierdzenie udziału w konferencji.
W imieniu organizatorów,
z wyrazami szacunku
Roman Czepe,
Poseł na Sejm RP
Archiwalny news dodany przez użytkownika: honey.
Kliknij tutaj by zobaczyć archiwalne komentarze.

Share →