125 milionów duńskich koron mógłby zaoszczędzić rząd Dani w przeciągu zaledwie pięciu lat gdyby tyko zamiast uaktualniać Microsoft Office do wersji 2007 zainstalował OpenOffice.org. Nie robienie niczego, czyli nawet pozostanie przy obecnej wersji MS Office dałoby jeszcze większe oszczędności. Drugiego lipca br. Duński Parlament podjął decyzję, że rządowe instytucje wymieniać będą informacje elektroniczne zarówno z indywidualnymi obywatelami jak i firmami w formatach opartych o otwarte standardy poczynając od 1 stycznia 2008 roku.

Mówi się jednak, że raport ten (Denmark_OSL_rapport.pdf) nie jest do końca wiarygodny, ponieważ należałoby zrobić wiele założeń. Raport analizuje koszty zamiany formatów dokumentów na jeden z możliwych: Office Open XML i OpenDocument Format (ODF). Pierwszy z nich został opracowany prze firmę Microsoft (zostanie on zaimplementowany w Office 2007) i został przedstawiony ECMA International (ang. European association for standardizing information and communication systems – Europejskie Stowarzyszenie na rzecz Standaryzacji Systemów Informacyjnych i Komunikacyjnych). Natomiast ODF już w maju został zatwierdzony przez ISO (ang. International Organization for Standardization – Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna), który już teraz jest używany w KOffice, OpenOffice.org, Sun Microsystems’ StarOffice oraz IBM WorkPlace.
Gdyby rząd kontynuował politykę aktualizacji do nowszych wersji MS Office, koszty licencjonowania i instalacji oraz przejścia na OO XML osiągnęłyby około 380 mln koron, przejście na OpenOffice.org z ODF z wyniosłoby „zaledwie” 255 mln koron. Najtańszym rozwiązaniem byłoby pozostanie przy Office XP 2003 i przekonwertowanie plików na OO XML, koszt to około 105 mln – przejście na ODF wyniosłoby niewiele więcej.
Źródło: Danish Gov’t Can Save With OpenOffice
Archiwalny news dodany przez użytkownika: Sebastian Furdal.
Kliknij tutaj by zobaczyć archiwalne komentarze.

Share →