Podczas ostatniego posiedzenia w Strasburgu, Parlament Europejski przyjął tekst rezolucji dotyczący innowacyjności i badań. Warto na nią zwrócić uwagę, gdyż jest to kolejny dokument unijny, w którym duży nacisk kładzie się na otwartość standardów i oprogramowania.
Rezolucja jest głosem Parlamentu w dyskusji nad realizacją tzw. strategii lizbońskiej, mającej na celu zwiększenie innowacyjności przemysłu unijnego i „dogonienie” przez nasz region obszarów pod tym względem lepiej rozwiniętych. Parlament zwraca uwagę na fakt, że Unia Europejska ciągle pozostaje w tyle w porównaniu ze Stanami Zjednoczonymi i Japonią i konieczne jest zwiększenie nacisku na badania i rozwój. Jednym z obszarów, na które trzeba położyć szczególny nacisk, jest „otwarta innowacja”.

Według Parlamentu to właśnie otwarta innowacja zwiększy możliwości badań naukowych i rozwoju w Unii Europejskiej. Parlament zwraca uwagę na konieczność posiadania przez UE „przyjaznego dla użytkowników” systemu ochrony własności intelektualnej, niekolidującego z otwartym dostępem do dóbr publicznych i wiedzy. Deputowni wezwali też Komisję Europejską do promowania społeczeństwa opartego na wiedzy oraz wspieranie darmowego i otwartego oprogramowania – a także licencji GPL i PDL.
Parlament zwraca też uwagę na konieczność reformy systemu patentowego, który powinien zapewnić „równowagę pomiędzy ochroną własności przemysłowej a upowszechnianiem wiedzy technicznej i swobodną, nieskrępowaną konkurencją” oraz na fakt, że „celem ochrony zapewnianej przez patent jest obrona wynalazku, a nie kontrola sektorów rynku”.
Rezolucja Parlamentu jest chyba (mogę się mylić) pierwszym dokumentem tej instytucji, w której jawnie popiera się wolne licencje chroniące literaturę oraz oprogramowanie. Jest też wyraźną odpowiedzią PE na coraz częstsze próby tworzenia systemu prawnego niesprzyjającego użytkownikom i naukowcom. Daje też pewną wiedzę o tym, w którym kierunku prawdopodobnie będą się rozwijać te obszary polityki europejskiej, na które PE ma wpływ.
Archiwalny news dodany przez użytkownika: honey.
Kliknij tutaj by zobaczyć archiwalne komentarze.

Oznaczone jako → 
Share →