Jak podaje Gazeta Prawna Komisja Europejska ma zamiar wprowadzić jednolite sankcje za działania wymierzone w prawo własności intelektualnej w całej Unii. Nowy projekt dyrektywy unijnej przewiduje surowe kary więzienia oraz grzywny od 100 tys. do 300 tys. euro za piractwo i podrabianie znaków towarów.

Dyrektywa z założenia ma dotyczyć szczególnie podróbek leków i zabawek. Projekt dyrektywy zobowiązuje państwa członkowskie do zakwalifikowania jako przestępstwa wszelkich zamierzonych naruszeń praw własności intelektualnej, jeśli popełniane są na skalę handlową. Za przestępstwo projekt uznaje również usiłowanie, współsprawstwo i nakłanianie do przestępstwa. Czyn zabroniony musi być zamierzony, co oznacza, że można go dokonać tylko umyślnie.

Projekt przez prawa własności intelektualnej rozumie całość tych praw. Swym zakresem działania obejmuje zarówno produkty artystyczne (utwory muzyczne, literaturę), jak i wszystkie produkty komercyjne: żywność, produkty higieniczne, różnorodne urządzenia, samochody, zabawki, leki.

Więcej: Gazeta Prawna

Komentarz: Bardzo niebezpieczna wydaje się szeroka definicja naruszeń praw własności – nowa dyrektywa miałaby zastosowanie w przypadku wszelkiego rodzaju naruszeń praw własności intelektualnej. Takie szerokie ujęcie naruszenia praw własności może teoretycznie doprowadzić do uznawania za podróbki również np. oprogramowanie komputerowe.
Archiwalny news dodany przez użytkownika: Daniel Cegiełka.
Kliknij tutaj by zobaczyć archiwalne komentarze.

Oznaczone jako → 
Share →