Jak poinformował Novell, zakończyło się wdrażanie polskiej wersji językowej systemu Novell Linux Desktop 9 w 400 bibliotekach. W sumie ponad tysiąc nowych Linuksów trafiło do bibliotek w województwach śląskim i dolnośląskim. Poniżej publikujemy pełną wersję informacji prasowej.

400 bibliotek w Polsce wybiera rozwiązania open source
WARSZAWA, 6 kwietnia 2006 r. – Firma Novell Polska poinformowała, że we współpracy z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji, a także swoim partnerem handlowym, firmą Computerland Serwis oraz dostawcą sprzętu, firmą Maxdata, zakończyła wyposażanie blisko 400 bibliotek w polską wersję systemu operacyjnego Novell Linux Desktop 9 powered by SUSE LINUX. Dostawa niemal tysiąca dwustu pakietów Novella odbyła się w ramach publicznego programu wspierania rozwoju społeczeństwa informacyjnego Ikonka. W zorganizowanym przez MSWiA przetargu dla każdego województwa wybierano dostawcę oprogramowania i komputerów. W województwach śląskim i dolnośląskim zdecydowano się na ekonomiczne i otwarte rozwiązania open source firmy Novell.
Dzięki programowi Ikonka tysiące ludzi już otrzymało szansę skorzystania z zasobów edukacyjnych sieci Internet, dotarcia do zbiorów Polskiej Biblioteki Internetowej oraz innych cennych źródeł wiedzy i informacji. Jest to element budowania Społeczeństwa Informacyjnego w Polsce oraz wyrównywania szans Polaków w dostępie do zasobów oferowanych w sieci Internet w celu wyeliminowania zjawiska tzw. cyfrowego wykluczenia.
W ramach programu Ikonka Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji wyposaża biblioteki w sprzęt komputerowy wraz z niezbędnym oprogramowaniem oraz zapewnia podstawowe szkolenia pracownikom bibliotek w zakresie wykorzystywania zasobów Internetu. Każda czytelnia internetowa otrzymuje bezpłatnie 3 komputery PC wyposażone w system operacyjny, pakiet biurowy i program antywirusowy oraz sprzęt sieciowy typu Wi-Fi umożliwiający łączenie się z Internetem
„Systemy linuksowe stanowią obecnie dojrzałą alternatywę dla oprogramowania zamkniętego stosowanego w biznesie, a firma Novell – jak nikt inny w Polsce – jest przygotowana do obsługi dużych projektów informatycznych w obszarze Linuksa. ” – powiedział Jarosław Kowalski, dyrektor zarządzający Novell Polska. „Dlatego instytucje publiczne, administracja rządowa i samorządowa mogą już dziś w sposób realny myśleć o uwolnieniu eksploatowanych przez siebie rozwiązań informatycznych od dyktatu jednego dostawcy, czyli tzw. vendor lock-in.”
Głównym celem programu Ikonka jest zapewnienie jak najszerszej grupie społeczności lokalnej łatwego, powszechnego i bezpłatnego dostępu do sieci Internet w ramach tworzonych Czytelni Internetowych, czyli punktów powszechnego dostępu do Internetu (tzw. PIAP – Public Internet Access Point), zgodnie z założeniami Strategii Lizbońskiej oraz realizującej jej cele Strategii Informatyzacji Rzeczpospolitej Polskiej – ePolska na lata 2004-2006.
Zastosowany w projekcie Ikonka pakiet Novell Linux Desktop 9 to oparte na technologii Novell SUSE LINUX środowisko biurowe dla firm i instytucji, które chcą korzystać z zalet systemu Linux i oprogramowania o otwartym kodzie źródłowym. Można go wdrożyć w charakterze uniwersalnej platformy komputerów biurowych, ale także łatwo dostosować do użytku w kioskach informacyjnych, terminalach obsługi klienta lub na stacjach przeznaczonych dla osób sporadycznie korzystających z komputerów. Novell Linux Desktop zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa danych oraz niezawodność działania, stanowiąc dojrzałą, bezpieczną i ekonomiczną alternatywę wobec droższych rozwiązań dominujących obecnie na rynku. Użytkownicy pakietu Novell Linux Desktop mogą jednocześnie swobodnie współdziałać z użytkownikami systemów Windows, zarówno w sieci lokalnej, jak i poza nią.
Pakiet Novell Linux Desktop 9 dostępny jest w polskiej wersji językowej. Z inwestycji Novella w polonizację pakietu, np. środowiska KDE, mogą również korzystać użytkownicy innych systemów linuksowych, gdyż prace lokalizacyjne zostały przekazane przez Novella do społeczności open source.
Więcej informacji o zastosowanym a bibliotekach pakiecie firmy Novell można znaleźć na stronie http://www.novell.com/pl-pl/products/desktop.
Archiwalny news dodany przez użytkownika: honey.
Kliknij tutaj by zobaczyć archiwalne komentarze.

Share →