Rząd Wielkiej Brytanii, mając na celu zwiększenie konkurencyjności gospodarki kraju, przygotowuje reformę systemu ochrony własności intelektualnej. W celu oceny, które elementy systemu wymagają zmian, zwrócono się do obywateli o wyrażenie swojej opinii na temat wad i zalet istniejącego systemu.

Dla osób chcących zabrać głos przygotowano specjalny kwestionariusz PDF, na którym znajduje się szereg szczegółowych pytań dotyczących oceny wybranych aspektów zagadnienia. Kwestionariusz koncentruje się na kwestii równowagi pomiędzy prawami twórców i konsumentów i porusza szereg istotnych problemów, takich jak:

  • dużą ilość przepisów i instrumentów prawnych związanych z ochroną IP i ich wzajemną niespójność
  • wysoki koszt uzyskania ochrony patentowej w UE, co spowodowane jest m.in. koniecznością dokonywania tłumaczeń na wiele języków
  • negatywne efekty przyznawania zbyt szerokich patentów, tworzenia defensywnych portfeli patentowych oraz działalności troli patentowych
  • wysoka złożoność współczesnych produktów wysokiej technologii która oznacza, że pojedynczy produkt może zawierać wiele opatentowanych technologii. Konieczne jest więc wynegocjowanie szeregu umów licencyjnych, jak również wzrasta niebezpieczeństwo przypadkowego naruszenia patentu, co podnosi koszty wyrobu
  • powszechność naruszeń praw autorskich związaną z rozpowszechnieniem sieci P2P
  • istnienie dużej ilości dóbr kultury objętych ochroną prawnoautorską, a nie dostępnych dla publiczności ze względu na to, że właściciele praw autorskich nie są zainteresowani ich rozpowszechnianiem (z braku sensu ekonomicznego)
  • zasadność wprowadzenia w prawie brytyskim instytucji fair use (obecnie nieistniejącej)
  • kwestie stosowania systemów DRM i wyważenia pomiędzy prawami twórcy i konsumenta w przypadku ich stosowania
  • kwestie wymiaru sankcji karnych za naruszenie praw ochronnych IP

Z kwestii związanych z tematyką serwisu należy zaznaczyć, że w kwestionariuszu brak jest pytań szczególnie odnoszących się do patentów software’owych oraz idei Open Source i Creative Commons. Tym niemniej, należy pochwalić rząd Jej Królewskiej Mości za przestrzeganie ducha demokracji i przeprowadzenie konsultacji społecznych oraz wybaczyć fakt użycia dokumentu MS Word jako arkusza odpowiedzi.
Archiwalny news dodany przez użytkownika: Krzysztof Zaraska.
Kliknij tutaj by zobaczyć archiwalne komentarze.

Oznaczone jako → 
Share →