Niedawno wiele serwisów informacyjnych podało wiadomość, że Francja dokonała legalizacji p2p. Wydaje się, że jest to „przedwczesna radość” i nic nie wskazuje by przepis ten miał w ogóle dotyczyć p2p.

Nie znam fancuskiego tekstu zmian do ustawy o prawie własności intelektualnej (DADVSI ???) ale z najpełniejszej chyba dostępne w sieci informacji anglojęzycznej Agencji Bloomberga wynika, że na 577 uprawnionych do głosowania parlamentarzystów było obecnych tylko 58 a niezależnie od możliwości wznowienia procedury jest jeszcze głosowanie w Senacie. Wszystko może się zmienić jak przekonał się pan Giertych co do becikowego.
Ponadto proponowany tekst poprawki (do ustawy mającej zaostrzyć odpowiedzialność „piratów”) zdaje się tworzyć więcej problemów niż pozwalać na rozwiązanie już istniejących.
Z informacji prasowych wynika, że przegłosowano dodanie przepisu „`authors cannot forbid the reproduction of works that are made on any format from an online communications service when they are intended to be used privately” co w przekładzi na polski zgodnie z naszymi pojęciami prawnymi brzmiałoby prawdopodobnie tak: „autor nie może zabronić powielenia utworów, które zostały uzyskane w drodze przekazu usług online, niezależnie od ich formatu, jeżeli dokonane to zostaje w celu prywatnego użytku.” Taki zapis mógłby może ekskulpować odbiorcę filmu lub muzyki pozyskanego za pomocą p2p w procesie jego dalszego użytkowania ale nie chroni osoby udostępniającej utwór. A według mojej skromnej wiedzy przy usłudze p2p nie można oddzielić pozyskiwania od udostępniania bez faktycznego zablokowania procesu.
Tak więc jest to raczej przepis uniemożliwiający wprowadzenie przez sklepy internetowe handlujące muzyką i lub filmami zasady – „utwór kasuje się po pięciu odsłuchaniach” czy „nie wolno zapisać na CD utworu zakupionego w internecie” niż legalizacja p2p jako procesu swobodnego rozpowszechniania utworów bez zgody ich autora.
Co więcej w polskim prawie autorskim mamy juz przepis art.23 który mówi „Bez zezwolenia twórcy wolno nieodpłatnie korzystać z już rozpowszechnionego utworu w zakresie własnego użytku. (…)” – to prawie to samo a nie rozwiązało żadnych problemów związanych z p2p.
Archiwalny news dodany przez użytkownika: sanskryt.
Kliknij tutaj by zobaczyć archiwalne komentarze.

Share →