Przed chwilą zakończyła się w Strasburgu debata parlamentarna poświęcona dyrektywie o zatrzymywaniu danych przez operatorów telekomunikacyjnych. Trzy największe kluby: EPP-ED, PES i ALDE, a także UEN opowiedziały się za zbieraniem i przechowywaniem danych o obywatelach Unii Europejskich, przeciwko wystąpiły wszystkie małe kluby oraz poseł-sprawozdawca odpowiedzialny za przygotowywanie poprawek do dyrektywy.

Oznacza to, że mimo zastrzeżeń co do zasadności dyrektywy oraz jej zgodności z unijną zasadą proporcjonalności, projekt zostanie prawdopodobnie przyjęty w pierwszym czytaniu. Zamyka to Parlamentowi szanse na dalszą o nim dyskusję, staje się za to jedynym medialnie głośnym osiągnięciem ustępującej w tym miesiący Prezydencji Brytyjskiej.

Głosowanie zakończy się najprawdopodobniej jutro około południa, o jego wyniku poinformujemy naszych czytelników gdy tylko będą znane rezultaty.
Archiwalny news dodany przez użytkownika: honey.
Kliknij tutaj by zobaczyć archiwalne komentarze.

Oznaczone jako → 
Share →