W dniu 11 października 2005 Rada Ministrów uchwaliła rozporządzenie w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych, z którego treścią można zapoznać sie na stronach Internetowego Systemu Informacji Prawnej. Pośród wielu przedstawionych w tym dokumencie formatów na szczególną uwagę zasługuje umieszczenie tam standardu OpenDocument w wersji 1.0, opracowanego przez konsorcjum OASIS.

Format OpenDocument, obok między innymi Rich Format Text (RTF), Portable Document Format (PDF) czy też DOC, uznany został za obowiązujący do wymiany dokumentów tekstowych lub tekstowo-graficznych pomiędzy systemami informatycznymi używanymi do realizacji zadań publicznych. Co warte wzmiany, powszechnie używany w pakietach Microsoft Office format DOC sklasyfikowany został przez wspomniane rozporządzenie jako format „wyłącznie dla odczytu dokumentu”.

Dzięki temu rozporządzeniu urzędy publiczne bedą miały okazję oswoić się ze standardem OpenDocument. Oznacza to, iż na komputerze pani Basi obok Microsoft Office pojawi się wkrótce inny pakiet biurowy (najpewniej OpenOffice). Co za tym idzie spora grupa użytkowników będzie musiała walczyć ze swoimi przyzwyczajeniami. Czy im się uda?

Do kodowania i szyfrowania informacji wybrano formaty XMLsig (XML-Signature Syntax and Processing) oraz XMLenc (XML-Encryption Syntax and Processing) określone przez World Wide Web Consortium. Czy wybór ten będzie miał wpływ na sposób przesyłu dokumentów w dobrze znanym nam Płatniku?

Rozporządzenie to określa także formaty danych, które mają być wykorzystywane przy tworzeniu lub modyfikacji stron WWW. Wymienione zostały między innymi HTML w wersjach 3.2 oraz 4.01, czy XHTML 1.0. Jak słusznie zauważył jeden z naszych czytelników przed administratorami tych serwisów długa droga, gdyż jak można samemu sprawdzić, nie przechodzą one (1, 2) testu poprawności na zgodność ze standardem.

Archiwalny news dodany przez użytkownika: adamg.
Kliknij tutaj by zobaczyć archiwalne komentarze.

Share →