W tym tygodniu piszemy m.in. o planach wydawniczych kolejnej wersji Debiana (etch), stanie graficznego instalatora, propozycji Debiana dla starszych komputerów i próbie rozwiązania kwestii licencyjnych PHP. W imieniu zespołu PDDP zapraszam do lektury.

Witaj w czterdziestym trzecim w tym roku numerze DWN, tygodnika dla osób zainteresowanych i związanych z Debianem. Jörg Jaspert zauważył rosnącą liczbę pakietów odrzucanych w kolejce NEW, głównie z powodu niepełnych plików copyright i zasugerował, aby przed przesłaniem pakietu sprawdzić załączane pliki. Japońscy użytkownicy Debiana zaplanowali w weekend 28-29 października mini konferencję Debiana, która odbędzie się w mieście Osaka (Japonia).
Postępy w wydawaniu Etcha. Steve Langasek podziękował tym, którzy spędzili mnóstwo czasu nad wydaniem sarge i zaproponował plan wydawniczy dla dystrybucji etch. Pozwoli on wykonać pierwsze mrożenie głównych elementów i jądra w lipcu, a całości w październiku. Wypełnienie planu powinno doprowadzić do wydania etcha w grudniu 2006 roku.
Graficzny instalator Debiana. Christian Perrier poinformował o nakładce graficznej na instalator debiana jako części najnowszego protokołu z comiesięcznego spotkania zespołu do spraw instalatora Debiana. Davide Viti zgłaszał wcześniej prawie pracujący instalator graficzny i mały obraz ISO do testów.
Przyporządkowanie portów w trakcie uruchamiania systemu. Gernot Salzer zauważył, że niektóre porty IP uzyskują dynamiczne przyporządkowanie podczas procesu uruchamiania systemu, co niekiedy koliduje z demonami używającymi stałych numerów portów. Javier Fernández-Sanguino Peńa wytłumaczył, że owo przyporządkowanie następuje wewnątrz bibloteki GNU C i opublikował pakiet portsreserve mający na celu ochronę przed takimi przypadkami.
Domyślna nazwa domenowa komputera. Christoph Haas dostrzegł, że tuż po instalacji, lokalna nazwa komputera jest ustawiana na localhost.localdomain zamiast na localhost. Joey Hess wytłumaczył, że konfiguracja była już zmieniana po wydaniu sarge’a w odpowiedzi na zgłoszenie o numerze 247734.
Znaki plusa w nazwach pakietów. Andres Salomon zamierzał zmienić nazwy pakietów binarnych mysql++ z libsqlplus1 na libmysql++, bowiem stara nazwa dezorientowała niektórych użytkowników . Andreas zastanawiał się, czy znaki plusa mogą sprawiać kłopoty narzędziom do obsługi pakietów. Henning Glawe zwrócił uwagę, że znak plusa ma specjalne znaczenia dla apt-get, jednak Henning Makholm dodał, że w tym przypadku nie ma to znaczenia, ponieważ rozszerzenie soname i tak musi być dodane do pakietu.
Nazewnictwo modułów S-Lang. Rafael Laboissiere zauważył, że aktualnie nie istnieje żadna polityka nazywania modułów w S-Lang. Aplikacje takie jak slsh lub slrn są nazywane przy użyciu przedrostka „sl„, podczas gdy moduły w innych językach używają pełnej nazwy języka do tworzenia nazwy pakietu. Rafael potwierdził zmianę pakietu na slang-gdbm, jako że moduł ten jest interesujący głównie dla developerów S-Lang.
Stan Pbuilder. Junichi Uekawa poinformował o przeniesieniu plików do budowania pakietów na Alioth jako przygotowanie dla zespołu zarządającego i przejściu na cdebootstrap. Tym niemniej parę zależności nie jest rozwiązywanych w odniesieniu do priorytetów. Można je dopasować w całości lub podczas całego procesu budowy dystrybucji przed jej wydaniem.
Propozycja przejścia teTeX. Frank Küster zastanawiał się czy istnieje jakaś możliwość zapobieżenia normalnemu przejściu pakietów teTeX, ponieważ nowa wersja 3.0 powinna być dostępna w dystrybucji niestabilnej, a opiekunowie wydania poprosili o nie rozpoczynanie w tym samym czasie innego przejścia. Andreas Barth zgodził się z tezą, że pomogłoby tymczasowe udostępnienie starej wersji biblioteki i nie zablokowałoby pakietów jak to zwykle się dzieje.
Nowe porty uClibc. Daniel Ruoso zainteresował się opieką nad adaptacją i386 Debiana opartej na uClibc (zamiast na bibliotece GNU C) przeznaczonej dla starszego i wolniejszego sprzętu. Simon Richter potrzebuje adaptacji big endian ARM korzystającej z uClibc w systemach wbudowanych i zaproponował wymianę tylko niektórych zestawów pakietów na ich wersje uClibc. Riku Voipio skierował do adaptacji woody używającej uClibc.
Stan aktualizacji cURL. Domenico Andreoli zaktualizował pakiet cURL w dystrybucji eksperymentalnej w taki sposób, że pierwszy z jego wariantów jest zlinkowany z OpenSSL a drugi z GNU TLS. Umożliwi to rozwiązanie kwestii licencyjnych z aplikacjami rozprowadzanymi na GNU GPL, które pośrednio linkowane są z OpenSSL.
Licencja PHP dla pakietów PEAR? Piotr Roszatycki zastanawiał się, w jaki sposób zajmować się pakietami w archiwum Debiana, które używają licencji PHP do czegoś co samo w sobie nie jest PHP. Jeden z takich pakietów został odrzucony z archiwum. Jörg Jaspert zwrócił uwagę, że ta licencja nie jest odpowiednia dla modułów i aplikacji napisanych w/lub PHP, a jedynie dla samego rdzenia języka PHP.
Nowe pakiety binarne i źródłowe. Frank Küster zauważył, że nowy pakiet źródłowy, który dostarcza istniejący pakiet binarny, nie musi przechodzić przez kolejkę NEW. W ten sposób nie będzie informacji o przypadkowo nadpisanych pakietach przed ich dotarciem do archiwum. Jeroen van Wolffelaar wyjaśnił, że zostanie to wkrótce zmienione.
Poprawki bezpieczeństwa. Zasada jest prosta. Upewnijcie się, że zaktualizowaliście swoje systemy, jeśli korzystacie z poniższych pakietów.

 • DSA 866: mozilla — Kilka słabych punktów.
 • DSA 867: module-assistant — Niebezpieczny plik tymczasowy.
 • DSA 868: mozilla-thunderbird — Kilka słabych punktów.
 • DSA 869: eric — Wykonywanie dowolnego kodu.
 • DSA 870: sudo — Wykonywanie dowolnego kodu.
 • DSA 871: libgda2 — Wykonywanie dowolnego kodu.

Pakiety nowe lub warte uwagi. Następujące pakiety zostały ostatnio dodane do niestabilnego archiwum Debiana lub zawierają ważne poprawki.

 • acpidump — Utilities to dump system’s ACPI tables to an ASCII file.
 • adplay — Console-based OPL2 audio player.
 • araneida — Programmable web server written and extended in Lisp.
 • bbe — Sed-like editor for binary files.
 • bcp — Tool for extracting subsets of Boost C++ Libraries.
 • dmraid — Tool to manage some hardware (S)ATA raid controllers.
 • hunspell — Spell checker and morphological analyser (program).
 • jmp — Profiler for Java to trace object and method timings.
 • kgeography — Geography learning tool.
 • lcd4linux — Grabs information and displays it on an external lcd.
 • sextractor — Source extractor for astronomical images.
 • soundconverter — Convert sound files to other formats.
 • ssss — Shamir’s secret sharing scheme implementation.
 • tix — Tix library for Tk, version 8.1 — runtime package.
 • wxmaxima — wxWidgets GUI for the computer algebra system maxima.
 • xmoto — 2D motocross platform game.

Pakiety osierocone. W tym tygodniu osierocono 7 pakietów. Poszukiwani są dla nich nowi opiekunowie. W sumie jest już 204 opuszczonych pakietów. Podziękowania dla ich poprzednich opiekunów, którzy poświęcili swój czas dla społeczności Wolnego Oprogramowania. Zajrzyj na strony WNPP po pełną listę, a jeśli chcesz przejąć jeden z tych pakietów, dodaj informację do raportu o błędzie i zmień jego tytuł na ITA:.

Pakiety usunięte. W zeszłym tygodniu usunięto 2 pakiety z archiwum Debiana:

 • di-packages-build — Helper packages for Debian-Installer packages build
  Bug#334148: Request of maintainer, superseded by debhelper; no rev-build-deps
 • lg-* — Linux Gazette packages
  Bug#321795: Request of maintainer, non-free license

Chcesz dalej czytać DWN? Pomóż nam tworzyć ten tygodnik. Już kilka osób podsyła nam teksty, ale ciągle potrzebujemy nowych współautorów bądź tłumaczy. Zajrzyj na stronę pomocy, by się dowiedzieć, jak pomóc. Czekamy na Twój mail pod adresem pddp@debian.linux.org.pl.
Tłumaczenie: Artur Szymański, Bartosz Feński aka fEnIo, Kacper Perschke.
Archiwalny news dodany przez użytkownika: arteek.
Kliknij tutaj by zobaczyć archiwalne komentarze.

Oznaczone jako → 
Share →