Microsoft ogłosił zmianę warunków licencjonowania oprogramowania udostępnianego w ramach Shared Source Initiative.

Zmiana polega na uproszczeniu i ograniczeniu liczby licencji. Microsoft przedstawił trzy podstawowe licencje: Microsoft Permissive License (Ms-PL), Microsoft Community License (Ms-CL) oraz Microsoft Reference License (Ms-RL). Udostępniono także dwie dodatkowe licencje, Microsoft Limited Permissive License (Ms-LPL) oraz Limited Community License (Ms-LCL).

Ms-PL pozwala na modyfikowanie oraz rozpowszechnianie kodów źródłowych lub wykonywalnych programów nawet dla celów komercyjnych. Zakres praw i obowiązków z tej licencji jest bardzo podobny do tych z licencji BSD.

Ms-CL także daje prawo do modyfikacji i rozpowszechniania kodów źródłowych lub programów wykonywalnych, zawiera jednak istotny warunek, podobny do klauzul „copyleft” w takich licencjach, jak MPL czy GPL. Klauzula ta w Ms-CL wymaga rozpowszechniania na tej samej licencji plików, w których wykorzystano kod na Ms-CL. Natomiast wszelkie pliki wchodzące w skład „larger work”, pozbawione kodu na Ms-CL mogą być rozpowszechniane na dowolnej licencji.

Ms-RL jest najbardziej restrykcyjną licencją i pozwala jedynie na oglądanie kodów źródłowych.

Istotnym postanowieniem zawartym we wszystkich powyższych licencjach jest „termination clause”, która brzmi następująco: „If you begin patent litigation against Microsoft over patents that you think may apply to the software (including a cross-claim or counterclaim in a lawsuit), your license to the software ends automatically”. Należy także zwrócić uwagę, że licencje te obejmują nie tylko prawa autorskie do kodu, ale także prawa z patentów na implementowane przez ten kod wynalazki.

Zmiana warunków licencjonowania Shared Source została pozytywnie przyjęta przez środowisko wolnego oprogramowania. Pojawiły się głosy, że część z nowych licencji SS jest zgodna z Open Source Definition, jednak Microsoft nie zamierza występować w najbliższym czasie do Open Source Initiative o nadanie im takiego statusu. Życzliwy komentarz na temat licencji opublikowała także Free Software Foundation-Europe.

Samo opublikowanie licencji to jednak nie to samo, co udostępnienie na ich warunkach konkretnego oprogramowania. Czas pokaże, na ile Microsoft jest rzeczywiście przekonany do wolnej i otwartej współpracy, czego przejawem byłoby objęcie powyższymi licencjami jak największej ilości oprogramowania tej firmy. W chwili obecnej, zakres oferty Shared Source Initiative kształtuje się następująco.

Z prawnego punktu widzenia, posunięcie Microsoftu można ocenić jako dość zachowawcze, głównie dlatego, że nie skorzystano wprost z gotowych i popularnych licencji wolnego oprogramowania, takich jak GPL lub BSD. Pojawia się wobec tego problem kompatybilności licencji, czyli możliwości łączenia Shared Source z wolnym oprogramowaniem.
Archiwalny news dodany przez użytkownika: IAAL.
Kliknij tutaj by zobaczyć archiwalne komentarze.

Oznaczone jako → 
Share →