Zarząd Polskiej Grupy Użytkowników Linuksa „PLUG” informuje, że w czasie Jesieni Linuksowej, w Ośrodku Wiecha w Ustroniu (ul. Stroma 5), odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków.

Zebranie rozpocznie się w sobotę, 29 października 2005 r. o godz. 19:45.
Drugi termin Zebrania: sobota, 29 października 2005 r., godz. 20:15.

 Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków: 1. Otwarcie Zebrania, przedstawienie porządku obrad. 2. Wybór przewodniczącego Zebrania i komisji skrutacyjnej. 3. Dyskusja oraz głosowanie następujących propozycji zmian w Statucie:   * umożliwienie członkostwa małoletnim (za zgodą opiekunów) i    nieletnim, bez biernego prawa wyborczego,   * uproszczenie formalności związanych z założeniem oraz    funkcjonowaniem Oddziałów Terenowych PLUG,   * PLUG jako stowarzyszenie pożytku publicznego. 

Propozycje zmian w Statucie są zamieszczone na stronie http://cms.linux.org.pl/statut/. Są one w trakcie dyskusji z przedstawicielami oddziałów i stowarzyszeń współpracujących z PLUG, oraz w trakcie weryfikacji prawnej.
Ostateczna wersja proponowanych zmian w Statucie zostanie umieszczona pod wyżej wymienionym adresem dnia 7 października 2005 roku.
Z upoważnienia Zarządu PLUG
Agnieszka Bohosiewicz, prezes PLUG

Archiwalny news dodany przez użytkownika: fEnIo.
Kliknij tutaj by zobaczyć archiwalne komentarze.

Share →