Jeszcze dwa dni temu otrzymaliśmy zapewnienie z Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, że działania tego organu nie mają na celu ograniczania naszych praw w internecie. I rzeczywiście – zagrożenie płynie z zupełnie innej strony. Podobnie jak to się stało w Stanach Zjednoczonych po atakach terrorystycznych z 2001 roku, ostatnie zamachy w Wielkiej Brytanii chce się wykorzystać w celu zwiększenia kontroli państw nad obywatelami.

Jak pisze dzisiejsza Rzeczpospolita, podczas spotkania ministrów spraw wewnętrznych państw członkowskich UE postanowiono, że Unia „zobowiąże operatorów telekomunikacyjnych do przechowywania informacji o połączeniach telefonicznych, informacjach tekstowych czy poczcie elektronicznej.”

Projekt dyrektywy, który ustanawiałby bazę danych zawierającą informację o nadawcach, odbiorcach i dacie przekazu, ma zostać opracowany przez Komisję Europejską. Oznacza to, że być może już niedługo wszyscy posiadacze serwerów internetowych, przez które przechodzą jakiekolwiek transmisje, będą zobowiązani do zapisywania i przechowywania przez nieznany jeszcze czas informacji dotyczących wszystkich przechodzących przez te serwery wiadomości. Pojawiają się również propozycje, żeby zbierać również dane dotyczące treści emaili i SMSów.

Pomijając fakt olbrzymich kosztów, jakie pociągnie za sobą konieczność archiwizowania tych danych, oznacza to również, że informacje o wszystkich wysłanych przez nas przesyłkach będą przechowywane w prywatnych bazach danych znacznie dłużej, niż było to dotychczas (w końcu, kto trzyma logi pocztowe w nieskończoność?). Jeśli bardziej drastyczne propozycje zostaną przyjęte, również cała treść naszej korespondencji będzie zapisywana na prywatnych serwerach operatorów.

Jest to olbrzymie zagrożenie dla naszej prywatności – tym bardziej, że usługi ułatwiające osiągnąć anonimowość w internecie lub umożliwiające szyfrowanie poczty mogą jednocześnie stać się nielegalne. No i co z osobami wysyłającymi pocztę przez serwery ulokowane w Togo? Chyba, że na operatorów zostanie nałożony obowiązek podsłuchiwania całej naszej transmisji i wychwytywania w niej nagłówków typowych dla SMTP…
Archiwalny news dodany przez użytkownika: honey.
Kliknij tutaj by zobaczyć archiwalne komentarze.

Oznaczone jako → 
Share →