Warszawa, 11 lipca 2005 r. – Pierwsze (po założycielskim) Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Linuksa Profesjonalnego (SLP), które odbyło się w piątek 1 lipca br., wprowadziło do Statutu Stowarzyszenia zmiany wymagane przez Sąd Rejestrowy oraz omówiło projekt umowy z firmami-członkami wspierającymi.

Walne Zgromadzenie zapoznało się również z projektem ankiety będącej podstawą do szeroko zakrojonych badań rynku Linuksa w Polsce. Projekt jest przygotowywany wspólnie przez SLP i czołową polską uczelnię ekonomiczną.

Uczestnicy Zgromadzenia omówili również wyniki ankiety przeprowadzonej wśród 206 uczestników 1. Kongresu Linuksa Profesjonalnego, który odbył się 1 czerwca 2005 r. w warszawskim hotelu Radisson SAS. Wnioski płynące z analizy ankiet są praktycznie zbieżne z analogicznym badaniem przeprowadzonym wśród uczestników regionalnych konferencji „Linux: The Big Picture”, które w marcu br. odbyły się w 12 dużych miastach Polski – por. http://www.novell.pl/news/2005/linux_big.html.

Najważniejsze różnice pomiędzy wynikami obu badań:

  • respondenci w większym stopniu niż w przypadku „Linux: The Big Picture” deklarowali skłonność do wykorzystywania Linuksa do zaawansowanych zastosowań profesjonalnych takich, jak serwer aplikacji czy serwer bazy danych,
  • w porównaniu z respondentami „Linux: The Big Picture” respondenci o wiele częściej korzystają z profesjonalnych dystrybucji komercyjnych (Red Hat oraz SUSE).

Powyższe różnice stają się zrozumiałe – i wielce znaczące – gdy wziąć pod uwagą fakt, że uczestnicy 1. Kongresu Linuksa Profesjonalnego na ogół reprezentowali znacznie większe firmy niż w przypadku „Linux: The Big Picture”, zatrudniające więcej pracowników i posiadające więcej stanowisk komputerowych – por. tab. 1 i 2.

Wybrane wyniki ankietowania uczestników 1. Kongresu Linuksa Profesjonalnego

Tab. 1. Liczba zatrudnionych pracowników w firmie respondenta (rozkład procentowy)

Kongres

SLP

Big Picture”

poniżej 5

7,3

11,0

od 5 do 25

17,0

9,8

do 25 do 100

11,5

19,8

od 100 do 1 000

34,5

41,5

do 1 000 do 10 000

20,0

15,4

powyżej 10 000

9,7

2,5

Ogółem

100,0

100,0

Tab. 2. Liczba stanowisk komputerowych w firmie respondenta (rozkład procentowy)

Kongres

SLP

Big Picture”

poniżej 5

7,3

6,6

5 – 24 stanowisk

15,5

14,4

25 – 99 stanowisk

17,3

32,8

100 – 999 stanowisk

40,9

37,4

powyżej 1 000

19,1

8,9

Ogółem

100,0

100,0

Tab. 3. W jakiej branży działa Państwa firma/instytucja?

Częstość

finanse

31

IT reseller

26

jednostka rządowa

23

telekomunikacja

21

edukacja

12

handel

12

media

11

służba zdrowia

10

przemysł

9

transport

8

dystrybucja

6

FMCG

3

inne

27

Tab. 4. Najczęściej pojawiąjące się motywy korzystania z Linuksa w odpowiedziach respondentów:

Kongres SLP

niskie koszty

46

stabilny

29

bezpieczny

24

wydajny / skalowalny

18

używamy

17

otwarte oprogramowanie

5

alternatywa

4

Tab. 5. W jakim celu używają państwo system Linux? (procent)

Kongres

SLP

Big Picture”

serwer WWW

97

55

serwer bazy danych

83

41

serwer pocztowy

80

50

serwer aplikacji

66

25

serwer plików i wydruków

54

29

system operacyjny na stacjach roboczych

52

28


Tab. 6. Z jakich dystrybucji systemu Linux korzystają Państwo obecnie?

Kongres

SLP

Big Picture”

RED HAT

66

38

SUSE LINUX

44

19

MANDRAKE

20

20

SLACKWARE*

19

8

DEBIAN*

18

18

PLD*

5

4

AUROX*

4

4

FEDORA*

3

4

GENTOO*

3

4

INNE**

17

* Przeważające dystrybucje podane w kategorii INNE

** Inne nie wymienione na liście

Tab. 7. Z jakich baz danych korzystają Państwo obecnie?

Kongres

ORACLE

84

MYSQL*

34

PostgreSQL*

22

MS SQL*

20

SYBASE

17

DB2

14

INNE**

17

* Przeważające dystrybucje podane w kategorii INNE

** Inne nie wymienione na liście

Więcej informacji o Stowarzyszeniu Linux Profesjonalny pod adresem: www.linuxpro.org.pl.
Archiwalny news dodany przez użytkownika: LinuxPro.
Kliknij tutaj by zobaczyć archiwalne komentarze.

Share →