W różnego rodzaju obliczeniach rozproszonych bierze udział 1,3 mln komputerów z całego świata, zarejestrowanych w rozmaitych projektach badawczych. Początkowo rozwijały się one niezależnie, tworząc do swych celów odrębne oprogramowanie, jednak od jakiegoś czasu dostępna jest platforma, która ma szansę je ustandaryzować – BOINC.

Nazwa BOINC to akronim od Berkeley Open Infrastructure for Network Computing. Projekt ma na celu stworzenie wolnej (wydawanej na licencji GNU LGPL) infrastruktury służącej do przeprowadzania obliczeń rozproszonych z wykorzystaniem komputerów domowych. Do rozpoczęcia własnego projektu opartego na BOINC potrzebny jest jedynie serwer działający na GNU/Linuksie. Aplikacja przeprowadzająca obliczenia może być napisana w jednym z popularnych języków (C, C++, Fortran), a jej aktualizacja zachodzi bez aktywnego udziału szeregowych uczestników projektu.
Po zainstalowaniu aplikacji klienckiej użytkownik może brać udział w wybranych przez siebie obliczeniach, decydując jednocześnie, jak ma zostać między nie podzielony czas procesora. Po zarejestrowaniu się w wybranym projekcie i skonfigurowaniu klienta, pobiera on z Internetu dane potrzebne do działania, a następnie przeprowadza obliczenia, po czym na serwer są przesyłane wyniki i pobierana jest nowa paczka danych. Stopień złożoności danych, które należy przetworzyć jest dostosowywany do możliwości komputera użytkownika – i tak np. nie otrzyma on paczki, która potrzebuje więcej pamięci RAM, niż znajduje się w komputerze. Działanie BOINC zasadniczo nie wpływa na szybkość działania innych aplikacji – wykorzystywany jest jedynie wolny czas obliczeniowy procesora, a stopień wykorzystania pamięci i połączenia internetowego można uregulować. Za otrzymane wyniki użytkownikom (oraz drużynie, do której się ewentualnie zapisali) są przyznawane kredyty. Mają one zwykle znaczenie jedynie statystyczne.
Na BOINC opiera się kilka projektów obliczeń rozproszonych, spośród których należy wymienić:

  • Climateprediction.net – analiza zmian klimatu na potrzeby prognozowania pogody
  • Einstein@home – poszukiwanie pulsarów w oparciu o dane zebrane przez detektory fal grawitacyjnych
  • LHC@home – wspomaganie budowy Wielkiego Zderzacza Hadronów w laboratorium CERN
  • Predictor@home – przewidywanie struktury białek na podstawie sekwencji aminokwasów wchodzących w ich skład
  • SETI@home – najsłynniejszy projekt obliczeń rozproszonych – poszukiwanie cywilizacji pozaziemksich na podstawie danych zebranych przez radioteleskop w Arecibo

W fazie testów, implementacji lub planowania znajdują się natomiast m. in. następujące projekty:

  • BURP – system renderujący animacje 3D, który umożliwia użytkownikom posiadającym odpowiednią ilość kredytów wykorzystanie go do stworzenia własnych dzieł.
  • Folding@home – badanie struktury przestrzennej białek. System od początku swego istnienia korzystał z własnego oprogramowania. Obecnie trwają testy na platformie BOINC.
  • The Lattice Project – projekt ma za zadanie połączenie architektur BOINC oraz GRID (która wykorzystuje klastry superkomputerów). Docelowo ma stanowić platformę dla podprojektów przeprowadzających badania z różnych dziedzin nauki.
  • ORSA@home – obliczanie trajektorii lotu obiektów na potencjalnym kursie kolizyjnym z Ziemią
  • PlanetQuest – poszukiwanie planet spoza Układu Słonecznego

Jak widać, każdy może znaleźć projekt, który go zainteresuje. Klient BOINC jest standardowo dostępny dla Windows, Mac OS X, GNU/Linuksa na x86 i Solarisa na SPARC, ale istnieją także nieoficjalne wydania na inne platformy. Wśród dodatków można znaleźć m. in. skrypty startowe dla Slackware’a i Red Hata, dzięki którym klient może w systemie funkcjonować jako demon.
Wiele polskojęzycznych informacji na temat BOINC jest dostępnych na stronie drużyny BOINC@Poland.
Archiwalny news dodany przez użytkownika: Krzysztof Jurewicz.
Kliknij tutaj by zobaczyć archiwalne komentarze.

Oznaczone jako → 
Share →