W piątek pojawiło się pierwsze stabilne (oznaczone numerem 1.0.0) wydanie samplera Chionic. Według twórcy programu, Juana Linietsky’ego, ma to być najbardziej zaawansowany program tego typu dla Linuksa. Niestety, wraz z pojawieniem się bieżącej wersji aplikacji autor kończy wszelkie prace nad jej dalszym rozwojem. A szkoda, bo Chionic jest bardzo obiecującym projektem, dystansującym chociażby popularnego Specimena.

Nowy sampler pozwala – jak każdy inny program tego typu – na odtwarzanie brzmień za pomocą innych programów lub urządzeń. Wyzwalanie próbek jest również możliwe za pomocą zewnętrznych klawiatur MIDI, co pozwala na użycie Chionic podczas występów koncertowych. Sampler korzysta wyłącznie z plików w formacie WAVE/AIFF. Wielbiciele banków Gigasamplera, Akai bądź SoundFont muszą więc nadal korzystać z konkurencyjnych programów.
Chionic pozwala na jednoczesne załadowanie nieograniczonej ilości banków brzmień. Każdy z nich może zawierać do 128 instrumentów i aż 1000 sampli. Banki, brzmienia i próbki poddawane są obróbce wprost w Chronic – zewnętrzne edytory plików audio nie są w ogóle potrzebne. Aplikacja posiada zestaw filtrów, kilkanaście wbudowanych efektów, generatory obwiedni i wolnych przebiegów oraz narzędzie pozwalające na tworzenie pętli.
Autor programu położył spory nacisk na dopracowanie formatu banków sampli. W jego zamyśle ma on zachęcać użytkowników muzycznego Wolnego Oprogramowania do dzielenia się posiadanymi zbiorami próbek, które wystarczy skompresować i umieścić w Internecie. Juan Linietsky wyraża również nadzieję, że nowy, w pełni dostępny i posiadający otwartą specyfikację format stanie się szeroko stosowany – przynajmniej w systemach linuksowych.
Wadę Chionic stanowi brak obsługi sterowników ALSA, przy jednoczesnej możliwości uruchomienia serwera JACK. Na szczęście nie powoduje to wyraźnego spadku wydajności aplikacji. Pozostaje jednak pytanie, czy emulacja przez system ALSA działania sterowników OSS nie wpływa negatywnie na pracę programu. Nie udało mi się wprawdzie napotkać żadnych tego typu problemów, niemniej zauważyłem, że manipulowanie ustawieniami systemu dźwięku po włączeniu serwera JACK może doprowadzić do całkowitego zawieszenia aplikacji.
Kody źródłowe Chionic można pobrać ze strony domowej projektu. Zrzuty ekranowe samplera dostępne są tutaj.
Archiwalny news dodany przez użytkownika: Paweł Wolniewicz.
Kliknij tutaj by zobaczyć archiwalne komentarze.

Share →