W najnowszym numerze wiadomości ze świata Debiana można przeczytać m. in. o jądrze Hurd w Debianie oraz o nastrojach przed wyborami lidera projektu.

W imieniu trzech tłumaczy zapraszam do lektury!


Witaj w trzynastym w tym roku numerze DWN, tygodnika dla osób zainteresowanych i związanych z Debianem. James Troup ogłosił przystąpienie dwóch deweloperów do zespołu ftpmaster. Będą zajmowali się w szczególności pracą przy nowych pakietach. Rob Bradford ogłosił założenie stowarzyszenia Debian UK, które zajmowało się będzie dotacjami w Wielkiej Brytanii.
Wydano Debian-Installera RC3. Joey Hess ogłosił powstanie trzeciego kandydata do wydania debian-installera. Najważniejszą zmianą w tym wydaniu są zaktualizowane wersje wszystkich jąder, które zawierają liczne poprawki bezpieczeństwa. Program partycjonujący również został poprawiony z uwagi na inne systemy operacyjne.
Utworzono nowe listy dyskusyjne. Pascal Hakim ogłosił stworzenie kilku list dyskusyjnych. Powstały trzy listy dotyczące lokalizacji (debian-l10n-arabic, debian-l10n-czech i debian-l10n-korean), oraz dwie listy dotyczące infrastruktury. debian-testing-changes będzie używana do wskazywania zmian w dystrybucji testowej, a debian-dak będzie miejscem dyskusji na temat dak i komponentów związanych z buildd.
Materiały wyborcze. David Schmitt opublikował a opracowanie odpowiedzi na pytania zadane kandydatom na lideraprojektu podczas kampanii wyborczej 2005. Także Thaddeus H. Black wydestylował treść z chronologicznegozapisu debaty wyborczej, organizując ją w sposób ułatwiający czytanie pytań, odpowiedzi i dyskusji z drugiej części debaty.
Zależności czasu kompilacji od libtool 1.4. Andrew Pollock zauważył, że pięć pakietów ciągle deklaruje zależność czasu kompilacji od libtool 1.4, który to pakiet jest osierocony i zostanie usunięty. Frank Lichtenheld zaproponował, aby otworzyć zgłoszenia błędów dla pakietów, które używają libtool 1.4 i poprosić o aktualizację do wersji 1.5, co zostało uznane za dobry pomysł. Henrique de Moraes Holschuh zasugerował też aby wymusić użycie nowszych narzędzi: libtool, autoconf oraz gettext.
Spotkanie grupy utrzymującej jakość. Luk Claes zaproponował organizację oficjalnego spotkania grupy QA (Quality Assurance) tuż przed zbliżającą się konferencją Debiana w Helsinkach. Spotkanie miałoby na celu poprawianie błędów zgłaszanych przez pakiety lintian i linda, usuwanie przestarzałych pakietów z archiwum, uprzątnięcie stron WNPP (Wymagające pracy i spodziewane pakiety), usuwanie błędów w pakietach, którymi opiekuje się grupa QA, jak też inne rzeczy związane z działalnością tej grupy.
Kończenie obcego ITP. Shachar Shemesh zauważył, że w związku z zamiarem stworzenia pakietu (ang. Intent to package – ITP) zawierającego Open Xchange nie widać żadnych postępów i zastanawiał się co zrobić, jeśli stworzył on pakiety samodzielnie. Matthew Palmer zasugerował, aby dodać notatkę do raportu błędu i zaoferować pomoc przed samodzielnym przesłaniem pakietu do archiwum.
Poprawki pisowni w opisach pakietów. Florian Zumbiehl zwrócił uwagę na kolejny błąd, często popełniany przez deweloperów w opisach pakietów. Podał listę słów (głównie akronimów), przed którymi przedimki „a” i „an” używane są błędnie. Joey Hess zwrócił uwagę na to, że niektóre akronimy, jak np. FAQ, są niejasne, gdyż mogą być różnie wymawiane.
PHP i prace pochodne. Licencje PHP zostały przeanalizowane z uwzględnieniem rozpowszechniania prac pochodnych. Francesco Poli zwrócił uwagę, że PHP 3 jest licencjonowane podwójnie, także na GNU GPL. Licencja PHP 4 zawiera akapit, który zabrania nazywania pracy pochodnej ,,PHP” a także używania ,,PHP” w nazwie tej pracy. Andi Gutmans wyjaśnił, że drobne zmiany i poprawki bezpieczeństwa nie stanowią problemu i zaznaczył, że Apache licencjonowany jest w ten sam sposób.
Postępy w wydaniach obrazów CD/DVD. Steve McIntyre wysłał podsumowanie postępów zespołu CD w pracach nad następnym wydaniem. Dzięki zwiększeniu przestrzeni dyskowej na cdimage.debian.org, przez pewien czas po wydaniu dostępne będą tam pełne obrazy dystrybucji woody i sarge. Z powodu olbrzymich rozmiarów sarge, dla każdej architektury zostanie wygenerowany więcej niż jeden obraz DVD z binariami. Lista przyszłych obrazów i plików zawiera oczywiście także Torrenty i pliki Jigdo.
Niska frekwencja na wyborach. W drugim wezwaniu do głosowania w wyborach na lidera projektu Manoj Srivastava donosi, że mamy najniższą frekwencję na wyborach lidera projektu od czasu rozpoczęcia śledzenia wyników. W wywiadzie wysnuł wniosek, że wielu deweloperów jest rozczarowanych po zmianach w umowie społecznej, problemach z portem AMD64 i zapowiedziami z Vancouver.
Marcus Brinkmann na temat Hurd/L4. W wywiadzie Marcus Brinkmann wyjaśnił czym jest Hurd oraz uzasadnił rezygnację ze stosowania mikrojądra Mach, jako jego podstawy, z powodu kiepskiego zarządzania pamięcią wirtualną. Zamiast tego nowym celem jest stworzenie adaptacji Hurda na mikrojądro L4, która niedawno osiągnęła poziom, w którym jest w stanie wykonywać programy. Z wywiadu można się dowiedzieć również wielu szczegółów na różne inne tematy.
Poprawki bezpieczeństwa. Zasada jest prosta. Upewnijcie się, że zaktualizowaliście swoje systemy, jeśli korzystacie z poniższych pakietów.

Pakiety nowe lub warte uwagi. Następujące pakiety zostały ostatnio dodane do niestabilnego archiwum Debiana lub zawierają ważne poprawki.

 • asciidoc — Highly configurable text format for writing documentation.
 • atomix — Puzzle game for building molecules out of isolated atoms.
 • bmon — Portable bandwidth monitor and rate estimator.
 • bookmarkbridge — Tool to synchronise bookmarks between browsers.
 • cbios — Open source MSX BIOS roms.
 • checkstyle — Check Java source against a coding standard.
 • cpufrequtils — Utilities to deal with the cpufreq Linux kernel feature.
 • decompyle2.2 — Old version of the Python byte-code decompiler.
 • didiwiki — Simple Wiki implementation with built-in webserver.
 • dosage — Powerful webcomic downloader / archiver.
 • dumputils — Simple configuration and dump recovery utilities for LKCD.
 • dvbsnoop — DVB / MPEG stream analyser.
 • encfs — Encrypted virtual filesystem.
 • flexloader — Utility to configure SRAM based ALTERA devices.
 • fondu — Convert between Mac and UNIX font formats.
 • gaim-encryption — Gaim plugin that provides transparent encryption.
 • gnomebaker — Application for CD/DVD creation in the GNOME desktop.
 • gphpedit — Development environment for PHP/HTML/CSS.
 • graveman — Graphical CD burning application.
 • gromit — GTK based tool to make annotations on screen.
 • gwget — GNOME front-end for wget.
 • heaplayers — High-performance memory allocators.
 • horde3 — The Horde Web Application Suite.
 • icheck — C interface ABI/API checker.
 • kdissert — Mindmapping tool.
 • kwirelessmonitor — Wireless interface monitor for KDE systray.
 • latex-svninfo — LaTeX support for Subversion.
 • leafpad — GTK+ based simple text editor.
 • lsscsi — List all SCSI devices (or hosts) currently on system.
 • maildirsync — Simple and efficient Maildir synchronisation utility.
 • mcelog — Tool to collect and decode Machine Check Exception on x86-64 machines.
 • moc — Ncurses based console audio player.
 • nanoblogger — Small weblog engine for the UNIX command line.
 • odyssey — PIC micro controller programming application.
 • ooo2dbk — Converts OpenOffice.org SXW documents to DocBook XML.
 • pasmo — Easy to use Z80 cross-assembler.
 • pong2 — Remake of old arcade classic in OpenGL.
 • reprepro — Debian package repository producer.
 • rhino — JavaScript engine written in Java.
 • rsyncrypto — Rsync friendly encryption.
 • rubilicious — Ruby bindings for Delicious, social bookmarks manager.
 • scmail — Mail filter written in Scheme.
 • sgcontrol — GUI to multiple communications receivers using the Hamlib library.
 • skippy — Full-screen X11 task/window switcher, similar to OSX Expose.
 • srg — Fast, Flexible and Detailed log analysis for the Squid Proxy.
 • stress — Tool to impose load on and stress test a computer system.
 • svn-arch-mirror — One-way mirroring from Subversion to Arch revision control.
 • telak — Display remote or local pictures on your desktop.
 • xprint — X11 print system.
 • xrsh — Remote execution of XWindow programs.
 • xwine — Graphical user interface for the WINE emulator.
 • yacpi — Ncurses based ACPI monitor for text mode.
 • zeroconf — IPv4 link-local address allocator.

Pakiety osierocone. W tym tygodniu osierocono 4 pakiety. Poszukiwani są dla nich opiekunowie. W sumie jest już 226 opuszczonych pakietów. Podziękowania dla ich wcześniejszych opiekunów, którzy poświęcili swój czas społeczności Wolnego Oprogramowania. Zajrzyj na strony WNPP po pełną listę, a jeśli chcesz przejąć któryś z tych pakietów, dodaj informację do raportu i zmień jego tytuł na ITA: if you plan to take over a package.

Chcesz dalej czytać DWN? Pomóż nam tworzyć ten tygodnik. Już kilka osób podsyła nam teksty, ale ciągle potrzebujemy nowych współautorów bądź tłumaczy. Zajrzyj na stronę pomocy, by się dowiedzieć, jak pomóc. Czekamy na Twój mail pod adresem pddp@debian.linux.org.pl.
Tłumaczenie: Bartosz Feński aka fEnIo, Marcin 'golish’ Goliszewski, Jacek Politowski.
Archiwalny news dodany przez użytkownika: kala.
Kliknij tutaj by zobaczyć archiwalne komentarze.

Oznaczone jako → 
Share →