W ramach organizacji SSETI (Student Space Exploration & Technology Initiative), która z kolei działa pod patronatem Europejskiej Agencji Kosmicznej, powstaje studencki satelita ESEO (European Student Earh Orbiter). Jego zadaniem jest wykonanie zdjęć Ziemi i Księżyca jednak głównym celem przedsięwzięcia jest zainteresowanie studentów satelitami i zdobycie przez nich doświadczenia w konstruowaniu urządzeń kosmicznych.

Poszczególne elementy satelity tworzą zespoły pochodzące z różnych europejskich uczelni. Na Politechnice Warszawskiej powstaje komputer pokładowy. Będzie się zajmował przetwarzaniem telekomend, przechowywaniem zdjęć i zarządzaniem innymi układami. Jako system czasu rzeczywistego wybrano Linux, na którego jądro nałożono patch Adeos. W tej chwili wykorzystywany jest kernel 2.6.9. Do pisania oprogramowania czasu rzeczywistego wykorzystywane są biblioteki RTAI, które pozwalają pisać zarówno moduły jądra jak i programy działające w przestrzeni użytkownika. Testy odbywają się na płytce MOPSlcd6. Nie można podać daty wyniesienia na orbitę gdyż pierwotny termin (koniec 2004 roku) już minął a studenci jak wiadomo lubią kończyć zadania po terminie. Aby prace posuwały się naprzód, studenci piszą sprawozdania, regularnie spotykają się na IRCu, dyskutują na grupach usenetowych oraz konsultują się z ekspertami. Organizowane są też warsztaty. Ostatni odbył się dwa tygodnie temu w ośrodku ESTEC w Noordwijk (Holandia).
Archiwalny news dodany przez użytkownika: Grzegorz Niemirowski.
Kliknij tutaj by zobaczyć archiwalne komentarze.

Share →