W najbliższą sobotę, o godzinie 15:30 w Auli D Politechniki Śląskiej w Gliwicach, w ramach akcji GNU/Politechnika swój wykład wygłosi Adam Buraczewski. Zainteresowanie, jakim cieszą się jego wystąpienia (między innymi na Jesieni Linuksowej) sprawiło, że postanowiliśmy zaprosić go do Gliwic. Dajemy 100% gwarancję wysokiej jakości tego wykładu! Zapraszamy!

A oto, co Adam pisze o swoim planowanym wystąpieniu:

Wydanie 19 stycznia wersji 8.0 systemu PostgreSQL było ważną chwilą dla wszystkich użytkowników tego systemu zarządzania bazami danych. Zmiana głównego numeru wersji odbywa się niezwykle rzadko — wersja 7.0 została wydana aż 5 lat temu — i autorzy tego systemu dokonują jej bardzo niechętnie, jedynie gdy wprowadzają do niego dużo nowości lub gdy zmiany mogą spowodować problemy ze współpracą z oprogramowaniem przystosowanym do wcześniejszych wersji. W przypadku wersji 8.0 obydwie te okoliczności wystąpiły równocześnie.

Wykład poświęcony tym nowościom i zmianom wprowadzonym w systemie PostgreSQL 8.0, które mogą zaciekawić osoby tworzące bazy danych i aplikacje mające współpracować z tym systemem.

Przede wszystkim zostaną omówione nowe elementy języka SQL, wśród których najważniejszy jest mechanizm savepoints, pozwalający na znaczne uproszczenie obsługi błędów w programach, oraz polecenie LOCK NOWAIT, które powoduje natychmiastowe zwrócenie przez serwer informacji o blokadzie założonej na daną tabelę zamiast dotychczasowego oczekiwania na jej zwolnienie. Osoby tworzące nowe bazy danych z pewnością docenią nowe polecenia z grupy ALTER, pozwalające teraz na gruntowną reorganizację tabel ze zmianami typów kolumn czy właścicieli dowolnych obiektów bazy włącznie, oraz możliwość odczytywania przez PostgreSQL plików w formacie CSV. Zostanie omówiony także nowy, rekordowy typ danych, współpracujący z operatorem ROW().

Z kolei dla programistów aplikacji zostaną omówione zmiany w optymalizatorze zapytań, który np. teraz lepiej wykorzystuje indeksy, zwłaszcza przy porównywaniu danych różnych typów. Zostanie także przedstawione, jak zmiany w mechanizmie prepared statements pozwalają teraz sterownikom w różnych językach programowania (np. dla języka Perl) na lepsze wykorzystanie tego mechanizmu, co może zaowocować wydajniej działającymi programami.

Druga część wykładu poświęcona będzie językom proceduralnym w systemie PostgreSQL, przy czym nacisk zostanie położony na ich zestawienie i porównanie możliwości. Do wielu z istniejących języków (PL/pgSQL, PL/Tcl, PL/Perl) dodano obsługę wyjątków wykorzystującą podobny do savepoints mechanizm zagnieżdżonych transakcji. Ponadto większość z tych języków zostało znacznie rozbudowanych, dodano nowe polecenia i konstrukcje składniowe (w tym np. możliwość odwoływania się do parametrów funkcji po nazwach, a nie po ich indeksach numerycznych, jak dotychczas). Pojawiły się także nowe języki: PL/PHP oraz PL/Java, bardzo atrakcyjne dla programistów PHP i Javy, którzy mogą teraz łatwiej przenosić funkcjonalność swoich programów na stronę serwera bazodanowego. Zostaną także przedstawione zmiany w wewnętrznym mechanizmie Server Programming Interface, oraz wpływ tych zmian na funkcje pisane w języku C i językach proceduralnych.

Wykład zostanie zakończony omówieniem bieżących zainteresowań twórców systemu PostgreSQL, dotyczących przyszłej wersji 8.1 i losów gałęzi 8.0.x.
Archiwalny news dodany przez użytkownika: tristan.
Kliknij tutaj by zobaczyć archiwalne komentarze.

Share →