Zarząd Polskiej Grupy Użytkowników Linuksa „PLUG” informuje, że w Hotelu Damis w Krynicy Zdrój odbędzie się Walne Zebranie Członków.

Zebranie rozpocznie się w piątek, 8 kwietnia 2005 r. o godz. 19:30

Drugi termin Zebrania: piątek, 8 kwietnia 2005 r. o godz. 20:00.

Przewidywany porządek obrad:

 1. Otwarcie Zebrania, przyjęcie porządku obrad.
 2. Wybór przewodniczącego Zebrania i komisji skrutacyjnej.
 3. Sprawozdanie statutowych Władz Grupy.
 4. Wybory statutowych Władz Grupy.
 5. Propozycje zmian w Statucie
  • umożliwienie członkostwa małoletnim (za zgodą opiekunów) i nieletnim, bez biernego prawa wyborczego,
  • modyfikacja procedury wyborów przez Zebranie Delegatów,
  • wprowadzenie statusu członka-sympatyka,
  • umożliwienie rezygnowania z członkostwa,
  • uproszczenie formalności związanych z założeniem oraz funkcjonowaniem Oddziałów Terenowych PLUG,
  • PLUG jako stowarzyszenie pożytku publicznego.
 6. Wolne wnioski.

Z upoważnienia Zarządu PLUG Agnieszka Bohosiewicz, prezes PLUG
Archiwalny news dodany przez użytkownika: PLUG.
Kliknij tutaj by zobaczyć archiwalne komentarze.

Share →