Sejm prawie jednomyślnie (381 głosami „za” na 388 oddanych) uchwalił dziś, około 17.15, Ustawę o Informatyzacji Działalności Podmiotów Realizujących Zadania Publiczne (druk sejmowy nr 3456).
Uchwalono też wszystkie poprawki do ustawy zgłoszone podczas II Czytania, które komisja pracująca nad ustawą zaopiniowała pozytywnie (druk sejmowy nr 3456a).

W ich gronie przeszła też (197 głosami „za” na 384 głosy oddane) poprawka nr 5 wprowadzająca dla WSZYSTKICH podmiotów publicznych obowiązek stosowania minimalnych wymagań (standardy publicznie znane i otwarte protokoły komunikacyjne) w tracie realizowania zadań publicznych „istnieje obowiązek przekazania informacji do i od podmiotów nie będących organami administracji rządowej w „zakresie ustalonym przez artykuł 13 ustęp 2 pkt 1 ustawy.
Pozostaje już tylko kilka kwestii, które być może uda się wprowadzić w trakcie głosowania nad ustawą w Senacie.

Kwestiami, które zdaniem zarządu ISOC (i RWO) powinny zostać rozstrzygnięte pozytywnie są:

1. rozciągnięcie działania przepisów ustawy na podmioty którym podmiot publiczny powierzył lub zlecił realizowanie zadań publicznych;
2. uchylenie obowiązku ponoszenia kosztów w przypadku weryfikacji negatywnej programu jeżeli jest on rozpowszechniany z otwartym kodem na wolnej licencji;
3. zminimalizowanie skutków odrzucenia danych dostarczanych elektronicznie dla podmiotu, który dane dostarczył;
4. wykluczenie możliwości niewłaściwego interpretowania pojęcia „wymagania minimalne”;

Rozważenia wymaga też, czy wprowadzony poprawką zgłoszoną przez Platformę Obywatelską obowiązek stosowania w kontaktach z ZUS podpisu elektronicznego kwalifikowanego, posiadającego stosowny certyfikat, jest naprawdę konieczny, czy tylko dostarczy zarobku firmom certyfikującym i będzie dodatkowym quazi podatkiem nałożonym na podmioty gospodarcze.

Osobiście uważam, że jest to pierwsza realna szansa na rewitalizację instytucji podpisu elektronicznego kwalifikowanego, który na dziś wydaje się martwy.
Archiwalny news dodany przez użytkownika: sanskryt.
Kliknij tutaj by zobaczyć archiwalne komentarze.

Share →