Holenderski parlament przyjął dziś rezolucję wzywającą rząd do uniemożliwienia wprowadzenia projektu dyrektywy patentowej jako tzw. A-item (do akceptacji bez wcześniejszej dyskusji) do agendy Rady Unii Europejskiej nim Komisja Europejska odpowie na wniosek Komisji Prawnej PE o restart całej procedury. Sekretarz Stanu Van Gennip potwierdziła, że zastosuje się do rezolucji Parlamentu. Podczas debaty parlamentarnej przyznała, że umieszczenie przez prezydencję Luksemburską dyrektywy patentowej w agendzie najbliższego spotkania RUE „nie byłoby mądrym posunięciem”.

Rezolucja została przyjęta przy 71 głosach poparcia. 69 parlamentarzystów było przeciw. Jej przyjęcie oznacza, że Polska nie będzie osamotniona podczas swoich działań mających na celu opóźnianie przyjęcia projektu dyrektywy do czasu zajęcia stanowiska przez Parlament i Komisję.

Anglojęzyczna wersja przyjętej dziś rezolucji jest dostępna na serwerze FFII.
Archiwalny news dodany przez użytkownika: honey.
Kliknij tutaj by zobaczyć archiwalne komentarze.

Oznaczone jako → 
Share →