W wypowiedziach wielu zwolenników dyrektywy patentowej w kształcie zaproponowanym przez Radę UE głównym motywem jest zwykle stwierdzenie, że projekt ten zakazuje patentowania programów jako takich. Dziś na stronach FFII pojawiła analiza (wersja pdf) pokazująca działanie dyrektywy w obecnym kształcie na przykładzie już udzielonego (ale wciąż nieegzekwowalnego) patentu na metodę biznesową. Wynika z niej, że mimo zapewnień zwolenników kontrowersyjnego projektu, patent taki mógłby zostać zgodnie z prawem udzielony.

Jednocześnie widoczna staje się kampania promująca przyznawanie patentów na oprogramowanie – przykładowo, w najnowszym numerze popularnego tu European Voice można znaleźć całostronicową reklamę popierającą projekt dyrektywy w obecnym kształcie.

W najbliższy wtorek, 1 lutego, do Brukseli przyjedzie również Bill Gates, który planuje się spotkać z Komisją Europejską oraz deputowanymi Parlamentu. Jednym z głównych tematów rozmów będzie, poza sporem o nadużywanie przez MS pozycji monopolistycznej, właśnie dyrektywa patentowa.

Jest to kolejny, po reklamach w prasie i faksach broniących patentów rozsyłanych do niektórych posłów, sposób nacisku na osoby mające wpływ na podejmowanie decyzji w UE. Czy parlamentarzyści poddadzą się naciskom? Będziemy wiedzieć już wkrótce.
Archiwalny news dodany przez użytkownika: honey.
Kliknij tutaj by zobaczyć archiwalne komentarze.

Oznaczone jako → 
Share →