Po przejściowym osłabieniu koniunktury w branży informatycznej, która miała miejsce w 2003 r., małe i średnie firmy ponownie generują dynamiczny wzrost podaży na swoje usługi i produkty oraz wzrost popytu na pracowników. W tym samym czasie koncerny informatyczne realizują zapowiedzi zwalniania pracowników, a ich szefowie nie są zadowoleni z istniejących zasad konkurowania. Z drugiej strony ich koncerny także osiągają coraz większe, a ostatnio nawet rekordowe zyski, liczone w miliardach USD bądź euro.

Jak informuje w swoim najnowszym numerze niemiecki tygodnik Computerwoche, w ubiegłym roku ilość ogłoszeń oferujących pracę w sektorze IT wyraźnie wzrosła w porównaniu z rokiem wcześniejszym. Czasopismo powołuje się na dane z Adecco, firmy specjalizującej się w zarządzaniu tzw. zasobami ludzkimi. Liczby są jednoznaczne: w 2004 r., w 40 lokalnych gazetach, oraz w w/w tygodniku, ukazało się nieco ponad 17.000 ofert pracy dla osób związanych z informatyką. Rok wcześniej było to około 14.000 ogłoszeń.
Istnieje zależność, pomiędzy rozwojem Wolnego Oprogramowania, a zwłaszcza Linuksa, a zjawiskiem koniunktury gospodarczej w branży IT. Tendencja ta bardzo dobrze widoczna jest w treści ofert pracy, gdzie znajomość Linuksa często wymieniana jest na pierwszym miejscu, jako rozstrzygająca o zatrudnieniu – Jobpilot
Największy wzrost zapotrzebowania na pracowników z sektora IT zgłosiły firmy produkujące oprogramowanie oraz informatyczne firmy doradcze. W sumie przygotowały one 4275 ofert, co oznacza ponad 30% wzrost. Wskaźnik ten był nieznacznie niższy w przypadku firm zatrudniających informatyków na czas określony. Więcej ofert pojawiło się także w branży teleinformatycznej oraz samochodowej, u producentów maszyn, słowem tam, gdzie często istotną funkcję spełniają systemy wbudowane. Tu także wpływ na rozwój rynku pracy mają najnowocześniejsze rozwiązania linuksowe np. VoIP, urządzenia do nawigacji samochodowej i inne.
Regiony, w których wygenerowano najwięcej nowych miejsc pracy, charakteryzują się dużą aktywnością we wdrażaniu Wolnego Oprogramowania. Z przeprowadzonej analizy wynika, że w przypadku Niemiec były to: Nordrhein-Westfalen (2900 miejsc pracy), Bayern (2800 miejsc pracy), Baden-Württemberg (2550 miejsc pracy).
Bardzo dobrym przykładem tworzenia tysięcy miejsc pracy przez Wolne Oprogramowanie w naszym kraju są chociażby dostawcy usług internetowych. Tylko ta jedna gałąź przemysłu informatycznego generuje możliwość zatrudniania dziesiątek tysięcy osób, które w zamian potrafią dostarczyć najwyższą jakość w dostępnej cenie.
Najwidoczniej ekonomia oraz otwartość w podejściu do problemów zadecydowały już o modelu dynamicznego rozwoju branży informatycznej.
Archiwalny news dodany przez użytkownika: wojtek_germ.
Kliknij tutaj by zobaczyć archiwalne komentarze.

Share →