„Przyjęcie przez Komisję Europejską dyrektywy patentowej, da możliwość patentowania przez pewną dużą, monopolistyczną firmę informatyczną wszystkiego, co się rusza w komputerze.” — poseł do Sejmu RP, Waldemar Pawlak.
Wybieraliśmy Parlament Europejski! Niech decyduje Parlament!

Podczas dzisiejszego wystąpienia w Sejmie, Pan Waldemar Pawlak, były premier naszego kraju, w sposób jednoznaczny opowiedział się przeciwko przyjęciu przez Radę ds. Rolnictwa i Rybołówstwa unijnej dyrektywy umożliwiającej patentowanie oprogramowania. Jest to kolejny szef polskiego rządu, obok prof. Jerzego Buzka, który sprzyja rozwojowi polskiej nauki i informatyzacji.
Bardzo ważny w ostatecznym podejmowaniu wszelkich decyzji wydaje sie być fakt, jakie gremium bierze w nim udział. W przypadku patentów na oprogramowanie jest to Rada ds. Rolnictwa i Rybołówstwa. Szanując kompetencje ministrów zasiadających w ww. Radzie, prosimy jednocześnie osoby odpowiedzialne za stanowisko naszego kraju, o dopuszczenie do głosu specjalistów z dziedziny informatyki. Dlaczego o sprawach związanych z ich życiem zawodowym, rodzinnym oraz rolą, jaką odgrywają w szybko zmieniającym się świecie, nie zezwolić informatykom ani Parlamentowi Europejskiemu, którego deputowanych wybieraliśmy, na odpowiedzialne współdecydowanie?
Dzisiejsze posiedzenie Sejmu trwa. Panie posłanki i Panowie posłowie debatują o ważnych sprawach związanych z przyszłością naszego kraju. Szanowni Państwo! Prosimy, stwórzcie szansę na wprowadzenie ograniczeń do dyrektywy patentowej, co w efekcie pomoże w szybszym rozwoju Polski, zmniejszy wydatki na informatyzację, pozwoli na zwiększenie zatrudnienia. Wasze stanowisko w tej sprawie jest bardzo ważne i może przekonać przedstawicieli rządu o konieczności wyrażenia sprzeciwu, do czasu wiosennych decyzji Parlamentu Europejskiego. Bardzo liczymy na natychmiastową, wszelką pomoc! Unijna Rada ds. Rolnictwa i Rybołówstwa obraduje już 24 stycznia.
Z wyrazami szacunku,
Osoby zaangażowane w dynamiczny rozwój społeczeństwa informacyjnego.
Archiwalny news dodany przez użytkownika: wojtek_germ.
Kliknij tutaj by zobaczyć archiwalne komentarze.

Oznaczone jako → 
Share →