Jak wynika z informacji FFII i wczorajszych ogłoszeń Komisji Europejskiej, projekt europejskiej dyrektywy patentowej został (lub w najbliższych dniach zostanie) wpisany do agendy Rady ds. Rolnictwa i Rybołówstwa na dzień 24 stycznia. Po raz kolejny projekt został wpisany jako tzw A-item (niebudzący wątpliwości – do przyjęcia bez dyskusji) i ma zostać przyjęty jako wspólne stanowisko Rady.

Aktualizacja: Polska wersja nowego „listu do ministra” jest już dostępna na naszym serwerze.

FFII zwraca uwagę, że zgodnie z artykułem trzecim regulaminu Rady, wszystkie A-item powinny być umieszczone w agendzie najpóźniej dwa tygodnie przed spotkaniem. Jeśli zostaną umieszczone w niej później, dowolny kraj może zażądać ich usunięcia już podczas samego spotkania. Polska po raz kolejny ma szansę skorzystać z tego prawa – być może teraz nie będzie w swoich działaniach osamotniona.

Jesteśmy świadkami przedziwnego wyścigu – z jednej strony Parlament Europejski dąży do powrotu projektu do pierwszego czytania i poważnej zmiany projektu dyrektywy, z drugiej – kolejna prezydencja (wcześniej holenderska – teraz luksemburska) dążą do tego, by dyrektywę przyjąć wbrew sprzeciwowi większości państw unijnych. Które podejście wygra? Zależy to również od naszych przedstawicieli w Radzie.
Archiwalny news dodany przez użytkownika: honey.
Kliknij tutaj by zobaczyć archiwalne komentarze.

Oznaczone jako → 
Share →