Wczoraj ukazał się w sieci kolejny dokument wydany przez Rządowy Urząd Koordynacji i Doradztwa ds. Informatyzacji (KBSt) działający przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Republiki Federalnej Niemiec (BMI). Dokument ten zawiera aktualne zalecenia odnośnie przygotowywania oceny ekomicznej w administracji publicznej, ze szczególnym uwzględnieniem nakładów na technologie informatyczne.

W odróżnieniu od wcześniejszych wersji, wydanie 4.0 zawiera nowy moduł, w którym zgromadzono i oceniono działania informatyczne oraz ich wpływ na petentów. Ponadto znalazły się tu także wskazówki i wyjaśnienia ułatwiające czytelnikom gruntowne zastanowienie się przed podjęciem działań w zakresie informatyzacji. Co najważniejsze, dokument napisany został w sposób usystematyzowany i łatwy pod względem językowym.
Plotki głoszą, że jeszcze w tym roku, na stronach KBSt powinien ukazać się nowy poradnik migracyjny, w którego tekście zapewne znajdą się odwołania do WiBe 4.0. Tłumacze już cieszą się na tę chwilę, a tymczasem bardzo zachęcają wszystkich, nie tylko ekonomistów, do przeczytania pozostałych materiałów udostępnianych przez KBSt, gdyż wydają się być one najnowocześniejszą z publikowanych lektur dotyczących e-administracji.
Na zakończenie chciałbym jeszcze zachęcić osoby zainteresowane projektem BundOnline 2005 do wzięcia udziału w konferencji, o której mowa z prawej strony, w 'krótkich’, gdyż będzie w niej uczestniczył Zastępca Dyrektora Grupy Projektowej, Pan dr Heike Stach, co oznacza możliwość zadawania pytań osobie, której kraj dokonał najwięcej w dziedzinie wdrożeń Wolnego Oprogramowania na naszym kontynencie.
Źródło:
KBSt
Archiwalny news dodany przez użytkownika: wojtek_germ.
Kliknij tutaj by zobaczyć archiwalne komentarze.

Share →