Naddunajski Uniwersytet w Krems przygotowuje, na zlecenie austriackiego Ministerstwa Edukacji, opracowanie dotyczące zastosowania Linuksa w szkołach. Z cząstkowego raportu wynika, że dla ministerstwa strategia kształcenia jest jednoznaczna: „Każdy uczeń zdający małą maturę powinien umieć poruszać się w dwóch systemach operacyjnych: windowsowym i uniksowym.

Jak oświadczył Christian Dorninger z resortu kształcenia, ministerstwo ma świadomość zapóźnień w dziedzinie wprowadzania nowego systemu operacyjnego do szkół, dlatego istnieje pilna potrzeba wykorzystywania każdej, nadarzającej się ku temu okazji.
W raporcie „Linux dla szkoły” można m.in. przeczytać uwagi autorów dotyczące zalet pedagogicznych, technologicznych, etycznych i ekonomicznych Linuksa, takich jak: większa różnorodność oraz elastyczność kształcenia, ograniczenie niewychowawczych przypadków kradzieży oprogramowania, obniżenie kosztów oraz zwiększenie bezpieczeństwa i stabilności działania systemu operacyjnego.
Mimo braku kłopotów z finansowaniem szkolnych obiadów dla niedożywionych dzieci, austriackie władze oświatowe starają się podążać śladem wytyczonym przez Norwegów i zamierzają oszczędzać, podnosząc jednocześnie jakość kształcenia. Równie ważne wydaje się być także to, że nie planują one stosowania preferencji finansowych dla jakiegokolwiek oprogramowania.
Źródło:
kurier.at
Archiwalny news dodany przez użytkownika: wojtek_germ.
Kliknij tutaj by zobaczyć archiwalne komentarze.

Share →