Dzisiaj około 10:00 Naczelny Sad Administracyjny oddalił skargę kasacyjną ISOC Polska na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego odrzucającego skargę ISOC na decyzje Prezesa ZUS odmawiającą udzielenia informacji publicznej dotyczącej KSI Mail z powodu ochrony danych osobowych i ochrony tajemnicy Przedsiębiorcy (Prokomu).
Wyrok ten nie ma bezpośredniego wpływu na trwające postępowanie dotyczące tej samej kwestii przed Sądem Powszechnym z powództwa Sergiusza.

Orzeczenie to może mieć bardzo istotne znaczenie dla procedury stosowanej w trakcie rozpoznawania przez organy administracji wniosków o udzielenie informacji publicznej.
Wystarczy by organ administracji bez pokazania dowodów wskazał jako podstawę merytoryczną decyzji odmownej ochronę danych osobowych lub ochronę tajemnicy przedsiębiorcy by wyłączyć możliwość stosowanie sądowej kontroli postępowania przez Sądy Administracyjne.
W takim przypadku jedyną droga odwołania będzie pozew do Sądu Powszechnego co wiąże się z wyższymi kosztami, bardziej niekorzystnym dla obywatela rozkładem ciężaru dowodowego oraz z bardzo długimi terminami oczekiwania na rozpoznanie sprawy. Często na pierwszą rozprawę oczekuje się około roku a odstępy pomiędzy poszczególnymi posiedzeniami sądu mogą być półroczne lub dłuższe.
Generalnie należy ocenić, że przyjęta przez NSA wykładnia przepisów ogranicza prawa obywatelskie przez zamknięcie jednej z możliwych dróg kontroli prawidłowości wydanej decyzji przez wyspecjalizowany sąd administracyjny.
PS. W związku z komentarzami chciałbym przypomnieć wszystkim, że orzeczenie zamyka jedynie jedna z dróg skarżenia decyzji (tę przed sądami administracyjnymi). Natomiast droga przed sądem powszechnym pozostaje otwarta choć w mojej ocenie i tak jest to ograniczenie praw obywatelskich.
Archiwalny news dodany przez użytkownika: sanskryt.
Kliknij tutaj by zobaczyć archiwalne komentarze.

Share →